Przyroda widziana oczami matematyka

Webquest dla klasy pierwszej Technikum

Wykonany przez

Monikę Jonczak, efs_045, grupa A3
mjonczak@o2.pl


Hoja woskownica - pąki kwiatostanu


"Wszystkie zjawiska natury są tylko matematycznymi konsekwencjami niewielkiej liczby niewruszonych praw."

Pierre Simon de Laplace


| Wprowadzenie | Zadanie | Proces | Ewaluacja | Konkluzja | Uwagi | Źródła, zasoby |


Wprowadzenie

Matematyka ma duże znaczenie dla poznania i zrozumienia otaczającego nas świata. Jest wszechobecna. W przyrodzie można ją spotkać zarówno w kształtach fizycznych struktur oraz w przebiegu zdarzeń dynamicznych.
Człowiek od zawsze obserwował przyrodę, zachwycał się jej pięknem. Starał się zrozumieć i opisać występujące w niej zjawiska, zdarzenia, kształty. Do tego używał różnych narzędzi, w tym z dziedziny matematyki.

Wy również rozejrzyjcie się dookoła, podejrzyjcie naturę. Poszukajcie matematyki. Zadawajcie pytania i szukajcie odpowiedzi.

Oto kilka przykładowych pytań:
- Dlaczego natura tworzy tak skomplikowane, a jednocześnie regularne wzory?
- Czy krwawnik pospolity wie co to jest ciąg Fibonacciego?
- Co wspólnego mają: bodziszek błotny i Leonardo da Vinci?
- Co łączy ślimaka winniczka i szwajcarskiego matematyka Jakoba Bernoulli?
- Czy pszczoły znają się na ekonomicznych rozwiązaniach zagospodarowania przestrzennego?

Celem tego projektu będzie przybliżenie matematyki przeciętnemu uczniowi. Zachęcenie go do zgłębiania jej tajników oraz do spojrzenia na świat przez jej pryzmat.

Wróć do początku


Zadanie

Zadanie polega na wyszukaniu informacji o zastosowaniu matematyki do opisu przyrody.

Potrzebne dane zbierać można przy użyciu internetu oraz wycieczki w plener z aparatem fotograficznym lub kamerą.

Zebrane i opracowane materiały należy przygotować w dowolnej formie - jako prezentację multimedialną lub stronę WWW.

Wróć do początku


Proces

 1. Przystępując do realizacji zadania, proszę podzielić się na 5 - 6 osobowe zespoły.
 2. Każdy zespół ustala zasady pracy w grupie.
 3. W każdej grupie wybieracie koordynatora odpowiedzialnego za przebieg Waszej pracy.
 4. Opracujcie plan działania, ustalacie odpowiedzialnych za realizację zadań.
 5. Każdy zespół wykonuje takie samo zadanie.
Oto zadania, które stoją przed wami:
 1. Wyszukiwanie i analiza informacji z zakresu zastosowania matematyki w przyrodzie znajdujących się na stronach internetowych.
 2. Zgromadzenie zdjęć, rysunków, ewentualnie filmów wykonanych samodzielnie lub znajdujących się na stronach WWW.
 3. Skanowanie rysunków, schematów (jeśli takie będą wykorzystane).
 4. Dokonanie analizy zgromadzonych materiałów pod kątem zastosowania matematyki w przyrodzie.
 5. Przygotowanie prezentacji multimedialnej lub strony WWW prezentujących zadany temat.
 6. Wygłoszenie prezentacji przez wszystkich członków grupy.
Wróć do początku


Ewaluacja

Wymagania

Podstawowe

1

Rozszerzające

2

Dopełniające

3

Wykraczające

4

Punkty

 

Poziom merytoryczny opracowania

 

Podane informacje mają niewiele wspólnego z tematem
Temat zrealizowany pobierznie z błędami merytorycznymi
Temt zrealizowany w pełni bez błędów merytorycznych
Zebrane informacje znacznie wykraczają poza założone cele
0 - 8

 

Jakość przygotowanej prezentacji lub strony internetowej

 

 

Wykonana prezentacja lub strona www jest niestaranna, niekompletna
Wykonana prezentacja lub strona www jest źle sformatowana, zawiera błędy
Prezentacja, strona www jest ciekawa, graficznie właściwie dobrane kolory, bez błędów, łatwa nawigacja, prawidłowo uporządkowane elementy
Bardzo dobrze zaprojektowana prezentacja, strona www, przejrzysta, czytelna łatwa nawigacja, atrakcyjna wizualnie
0 - 8

 

Współpraca w grupie

 

 

Całkowity brak współpracy w grupie
Większość grupy pracyje inywidualnie
Dobra organizacja pracy w grupie, występuje współdziałanie
Doskonała współpraca całej grupy
0 - 4


Po przedstawieniu prezentacji na forum klasy wykonawcy dokonają samooceny, a następnie uczniowie zostaną ocenieni przez widzów.
Ocena koncowa zostanie wyrażona przez liczbę punktów na 20 możliwych do uzyskania

celujący

bardzo dobry

dobry

dostateczny

dopuszczający

20
18 - 19
15 - 17
11 - 14
8 - 10

Wróć do początku


Konkluzja

Dzięki powyższemu zadaniu mieliście okazję inaczej spojrzeć na matematykę i przyrodę. Na pewno przyczyni się to do uważniejszej obserwacji natury. Zdjęcia przyrody pozwolą uwiecznić wasze wysiłki w poszukiwaniu związku matematyki z naturą.
Wróć do początku


Uwagi

Na wykonanie zadania macie cztery tygodnie. POWODZENIA!!!
Wróć do początku


Źródła, zasoby

Wykonując opracowanie możecie korzystać z poniższych stron internetowych:
Wróć do początku