Wprowadzenie


Drodzy Uczniowie!

W tym roku obchodzimy sześćdziesiątą czwartą rocznicę wybuchu powstania warszawskiego.
Wśród wielu informacji o tych tragicznych dla miasta i narodu dniach bardzo rzadko wspomina się w mediach o powstańcach niesłyszących - wychowankach i absolwentach Waszej szkoły, warszawskiego Instytutu Głuchoniemych - walczących w formacji batalionu "Miłosz".
Nieliczne relacje o ich udziale w powstaniu pochodzą w większości od słyszących świadków wydarzeń.

Czy chcielibyście zostać kronikarzami wspaniałych kart historii Waszego Środowiska? Może zainteresują Was osobiste relacje głuchych powstańców i zechcecie je opracować oraz upowszechnić? Może osobiste poznanie przez Was tej historii pozwoli ją ocalić od zapomnienia i zachować w pamięci Waszej i innych?

Grupa powstańców przed Instytutem Głuchoniemych

Przy realizacji tego zadania będą Was wspierać nauczyciele: historii, informatyki, plastyki, języka migowego, języka polskiego.