WEBQUEST DLA UCZNIÓW KLASY PIĄTEJ

TEMPLARIUSZE

POWSTAŁ W OPARCIU O PODRĘCZNIK: "SŁOWA NA START" WYD. ROŻAK
AUTOR: MAGDALENA KOŻUCH

MENU

WSTĘP ZADANIE ZASOBY PROCES EWALUACJA KONKLUZJA

WSTĘP

Lśniące zbroje, wspaniałe rumaki, bitwy, turnieje, a przede wszystkim niezmienne zasady postępowania - to wszystko kojarzy nam się z rycerzami. Często stają się oni tematem porywających wyobraźnię opowieści. Wydawać by się mogło, że dziś można ich spotkać jedynie na kartach książek lub w kinie. Ale czy na pewno? Może nadal są wśród nas prawdziwi rycerze?

POWRÓT DO MENU

ZADANIE


Zbierzcie wszystkie możliwe informacje na temat templariuszy.

Przypomnijcie sobie zasady pisania listu.

Podzielcie się na 5 grup.

Przygotujcie pięć kartek oznaczonych numerami od 1. do 5. Przedstawiciele zespołów losują po jednej kartce.

Napiszcie list na temat odpowiadający wylosowanemu numerowi, zgodnie z informacjami zamieszczonymi w tabeli (Proces). Zastanówcie się nad postacią autora listu. Postarajcie się w waszej pracy oddać jego charakter i poglądy.

Przedstawiciele każdej z grup odczytają głośno gotowe listy na forum klasy.

POWRÓT DO MENU

ZASOBY


Oprócz podręcznika możesz skorzystać z Internetu, oto przydatne linki:

wikipedia

rycerze

o rycerzach

templariusze


POWRÓT DO MENU

PROCES

Numer grupy Nadawca Adresat Temat
1. jeden z młodych przyjaciół Pana Samochodzika kolega opowieść o wakacyjnym poszukiwaniu skarbów templariuszy
2. Pan Samochodzik profesor historii prośba o pomoc w wyjaśnieniu zagadki, gdzie został ukryty skarb templariuszy
3. prezes Towarzystwa Miłośników Zabytków poszukiwacz skarbów prośba o nieniszczenie zabytków, argumenty przemawiające za ochroną zabytków
4. wielki mistrz zakonu krzyżackiego zaufany rycerz polecenie, aby dobrze ukryć skarb templariuszy, rady, jak ukryć skarb, by nie mogły go znaleźć osoby niepowołane
5. król Jerozolimy Baldwin II wielki mistrz zakonu templariuszy przypomnienie o obowiązkach zakonu templariuszy

POWRÓT DO MENU

EWALUACJA

Umiejętności Początkowe (1p) Rozszerzające (2p) Dopełniające (3p) Wykraczające (4p)
Treść listu Wykorzystanie wiadomości z podręcznika. Nadawca lub adresat zgodny z zadaniem. Pobieżne potraktowanie tematu. Wykorzystanie wiadomości spoza podręcznika. Nadawca i adresat zgodny z zadaniem. Dobrze zrealizowany temat. Wykorzystanie wiadomości spoza podręcznika. Nadawca i adresat zgodny z zadaniem. Dobrze zrealizowany temat, szereg argumentów. Przedstawiony charakter nadawcy. Wykorzystanie wiadomości z wielu różnych źródeł. Nadawca i adresat zgodny z zadaniem. Ciekawie i barwnie zrealizowany temat, szereg argumentów. Przedstawiony charakter, poglądy i styl nadawcy.
Forma listu Zastosowanie podstwowych elementów listu (nagłówek, podpis) Zastosowanie podstwowych elementów listu (nagłówek, podpis, miejscowośc, data) Zastosowanie wszystkich elementów listu i zadbanie o kompozycję: wstęp, rozwinięcie, zakończenie. Zastosowanie wszystkich elementów listu i zadbanie o kompozycję: wstęp, rozwinięcie, zakończenie, zastosowanie akapitów.
Strona językowa 2 błędy ortograficzne, 3 interpunkcyjne, 3 językowe. 1 błąd ortograficzny, 2 interpunkcyjne, 2 językowe. Brak błędów ortograficznych, 1 interpunkcyjny, 1 językowy. Brak błędów ortograficznych, interpunkcyjnych i językowych
Strona estetyczna listu. List napisany schludnie na czystej kartce. List napisany schludnie, na czystej kartce, zdobienia. Ciekawy pomysł na list, napisany na specjalnym papierze, stosownym do tematu, zdobienia, estetyka. Ciekawy pomysł na list, wzorowany na średniowiecznych listach ręcznie pisanych, duży wkład pracy w wykonanie listu.
Prezentacja listu Odczytanie listu. Odczytanie listu ze szczególną starannością. Odczytanie listu z próbą wejścia w role nadawcy i podkreślenia jego stylu bycia. Gra aktorska, oddanie charakteru i stylu nadawcy. Zapowiedź listu...
Punkty Ocena
35-34 cel
33-30 bdb
29-25 db
24-17 dst
16-10 dop
9-0 ndst

KONKLUZJA


Teraz bardzo dużo wiecie o średniowiecznych rycerzach, umiecie również pisać listy, co mam nadzieję przyda się Wam również we współczesnym świecie.
Dziękuję za wykonanie zadania!


POWRÓT DO MENU