Polskie Parki Narodowe

WebQuest przeznaczony jest dla uczniów klasy 4 szkoły podstawowej.

Pomysł, zdjęcia i wykonanie:

Małgorzata Mańkowska
mankowskarita@gmail.com

 

 

Wprowadzenie | Zadanie | Proces | Ewaluacja | Podsumowanie | Uwagi | Źródła, zasoby


Wprowadzenie

Parki narodowe to obszary szczególnie wartościowe i unikatowe przyrodniczo. Stanowią prawną formę ochrony przyrody. Obecnie mamy w Polsce 23 parki narodowe, które zajmują 1% powierzchni kraju. Proponuję Wam zapoznanie się z naszymi parkami narodowymi, fauną i florą w nich występującą, oraz problemami z jakimi borykają się ludzie, którym zależy na mądrym wykorzystaniu tych obszarów.
Pomyślcie:

 • Czy warto tworzyć parki narodowe?
 • Co jest ważniejsze, zachowanie ginących gatunków czy wygoda ludzi?
 • Po co tworzy się parki narodowe?

 

Przygotujcie się do spotkania z przyrodą i pięknem najdzikszych zakątków Polski!

 

Wróć do początku


Zadanie

Będziecie pracować w czterech zespołach:

 • zespół pracowników parku narodowego
 • zespół ekologów
 • zespół pracowników bazy turystycznej
 • zespół turystów
Każdy z zespołów wcieli się w wyznaczoną rolę i zbierze jak najwięcej informacji dotyczących parków narodowych. Pomyślcie jak widzi ochronę przyrody każda z tych grup ludzi, czy uważają, że tworzenie parków narodowych jest konieczne.
Po zebraniu potrzebnych informacji, zastanówcie się nad zabraniem głosu w dyskusji na temat: Czy potrzebne nam są parki narodowe?
Przygotujcie krótkie wystąpienie na ten temat (pamiętając o swojej roli), dla zilustrowania swojej wypowiedzi przygotujcie materiały w formie prezentacji PowerPoint.

 

W ocenie Waszej pracy pomoże mi tabelka zamieszczona w zakładce Ewaluacja.

 

Wróć do początku


Proces

Jesteście gotowi do podjęcia wyzwania?
Jeśli tak to zaczynamy!

 1. Podzielcie się na cztery zespoły
  • zespół pracowników parku narodowego - zbiera informacje charakteryzujące parki narodowe, informujące dlaczego te obszary zostały objęte ochroną, opisujące pracę w parkach narodowych i starania jak godzić obecność ludzi i ochronę przyrody
  • zespół ekologów - zbiera informacje o zagrożonych gatunkach, opowiadające o tym gdzie i jak się je chroni, informujące czy park narodowy jest miejscem, do którego każdy może mieć nieograniczony dostęp
  • zespół pracowników bazy turystycznej - zbiera informacje na temat bazy turystycznej w parkach narodowych, o tym w jaki sposób odwiedzający mogą w nich korzystać z czynnego wypoczynku, opinie na temat rozbudowywania bazy turystycznej
  • zespół turystów - zbiera opinie turystów: dlaczego odwiedzają parki narodowe, jak spędzają w nich czas, czy chcieliby mieć dostęp do miejsc wydzielonych ścisłą ochroną (rezerwaty)
 2. Każdy z zespołów zbierze wiadomości korzystając z zasobów Internetu oraz dostępnych książek i czasopism. W zakładce Źródła, zasoby znajdziecie przydatne adresy oraz spis wydawnictw. Możecie je wykorzystać w pracy. Mile widziane będzie samodzielne wyszukanie informacji.
 3. Po zgromadzeniu wiadomości zastanówcie się, które z nich są najważniejsze, najciekawsze i prawdziwe. Dokonajcie selekcji. Pamiętajcie, że najważniejsza jest jakość podawanych informacji!
 4. Następnie przygotujcie zgodnie ze swoją rolą, wypowiedź ustną na temat: Czy potrzebne nam są parki narodowe?.
 5. Przygotujcie także prezentację w programie PowerPoint, ilustrującą Waszą wypowiedź. Pamiętajcie, że prezentacja jest tylko ilustracją wypowiedzi - nie może być przeładowana tekstem. Skupcie się na hasłach i ciekawym przedstawieniu tematu (interesująca animacja).
 6. Każda grupa dokonuje prezentacji, trwającej od 5 do 10 minut. Pomyślcie, kto z Was najlepiej zaprezentuje się w wypowiedzi ustnej. Możecie też podzielić wypowiedź, tak aby każdy mógł wystąpić.
 7. Uważnie słuchajcie wypowiedzi pozostałych grup.
 8. Wspólnie wyciągnijcie wnioski. Czy wszystkim jednakowo zależy na wydzielaniu chronionych obszarów przyrody?

 

 

Wróć do początku


Ewaluacja

Przeczytajcie uważnie zasady oceniania Waszej pracy:

Wymagania

Podstawowe

1 punkt

Rozszerzające

2 punkty

Dopełniające

3 punkty

Wykraczające

4 punkty

Punkty

 

Gromadzenie
i dobór informacji,

 

Kilka mało interesujących informacji, nieuporządkowanych w logiczną całość
Zbiór kilku ciekawych informacji
Duży zbiór informacji, uporządkowanych w logiczną całość
Bardzo duży, zbiór ciekawych informacji, logicznie ułożony
1 - 4

 

Wypowiedź ustna, sposób przedstawienia informacji

 

 

Niezrozumiały tekst, informacje nie łączą się w logiczną wypowiedź, błędy gramatyczne
Wystąpienie w miarę poprawne, stanowiące logiczną całość
Wystąpienie dobre, poprawne gramatycznie, stanowiące logiczną całość
Bardzo dobre i ciekawe wystąpienie, informacje dobrze uporządkowane, logiczne wnioski
1 - 4

 

Prezentacja PowerPoint

 

 

Mało estetyczna, nieciekawa, zawierająca mało informacji
Przeciętna prezentacja, słabo wykorzystane możliwości programu (animacja)
Prezentacja dobra, wykorzystane elementy animacji programu, estetyczna
Bardzo ładna prezentacja, wykorzystująca możliwości programu (animacja), wyczerpujące informacje, dobrze sformatowany tekst, dobry dobór kolorów
1 - 4

Oceny:

od 0 do 3 punktów - ocena niedostateczna
od 4 do 5 punktów - ocena dopuszczająca
od 6 do 7 punktów - ocena dostateczna
od 8 do 9 punktów - ocena dobra
od 10 do 11 punktów - ocena bardzo dobra
12 punktów - ocena celująca

 

Wróć do początku


Podsumowanie

Dowiedzieliście się dużo o parkach narodowych, o ludziach z nimi związanych. Jak sądzicie, dlaczego punkt widzenia na ochronę przyrody może być różny? Czy wszystkim zależy na tworzeniu takich miejsc? Czy konieczne jest chronienie ginących gatunków? Przecież na ziemi od milionów lat ginęły pewne grupy zwierząt, a w ich miejsce pojawiały się nowe. Pomyślcie, czy korzystając z wypoczynku na terenach parków narodowych potraficie szanować przyrodę, z którą się tam spotykacie?

 

Życzę wam wspaniałych wędrówek po górskich szlakach przygotowanych w Tatrzańskim Parku Narodowym, szusowania po nartostradach w Karkonoskim Parku Narodowym, czy wspaniałych kąpieli w czystych wodach jezior Wigierskiego Parku Narodowego.

 

Wróć do początku


Uwagi

Temat WebQuestu można zrealizować na lekcjach przyrody (przynajmniej 2 jednostki lekcyjne), lub na zajęciach pozalekcyjnych. Warto przedtem zgromadzić wybraną literaturę i sprawdzić wszystkie źrodła internetowe (czy wszystkie strony działają i czy ich treści odpowiadają naszym oczekiwaniom).

 

 

Wróć do początku


Źródła, zasoby

Te strony internetowe mogą pomóc Wam w znalezieniu potrzebnych informacji:
www.dpn.pl
www.tpn.pl
www.wolinpn.pl/index1.html
www.biolog.pl/article31.html
www.lop.org.pl/?pageid=193&lang=pl
www.wigry.win.pl
mazury.info.pl/atrakcje/wigierski-park
www.wolf-5.suwalki.com.pl/kategoria.php?kat=wpn
park.borytucholskie.info
www.gorskiswiat.pl
www.slowinskipn.pl/spn_pl.php
naszaekologia.pl
pl.wikipedia.org/wiki/Turystyka
www.ojcow.pl
turystyka.gazeta.pl/turystyka/3481777,0,,parki%20narodowe.html
przyrodapolski.bloog.pl/id,2157305,title,Jurajski-Park-Narodowy-Czy-powstanie,index.html?ticaid=65ab6

 

Wydawnictwa książkowe pomocne przy realizacji projektu:

 • Parki narodowe. Polska Warszawa: Muza SA, 2000
 • Polskie Parki Narodowe Kraków: PAROL, 1995
 • Marcinek Roman, Mirek Zbigniew - Parki narodowe Kraków: Wydawnictwo Ryszard Kluszczyński

Oraz czasopisma:

 • Parki Narodowe. Miesięcznik
 • Puszcza Kampinoska. Kwartalnik Kampinoskiego Parku Narodowego

 

 

Wróć do początku

10 kwietnia 2008 roku. Wykonano na podstawie szablonu