Bogowie Greccy i Rzymscy.


WebQuest dla klasy 6 szkoły podstawowej

Wykonany przez: Paulina ŁuniewskaBogowie olimpijscy - Hermes, Zeus i Atena.M E N U

Wprowadzenie

Zadanie

Proces

Ewaluacja

Konkluzja

Uwagi

Źródła i zasoby


  Wprowadzenie

   Mity Greckie stanowiły część religii starożytnej Grecji. Cechowała ją wiara w istnienie wielu bogów, bogiń i bóstw odpowiedzialnych za aspekt rzeczywistości. Grecy kierowali modlitwę do tych bogów, którzy w danym czasie byli dla nich najważniejsi.

   Bogowie zachowywali się w podobny sposób, jak sami mieszkańcy Grecji. Posiadali imiona, pobierali się, mieli dzieci i kłócili się. Często też zakochiwali się w ludziach, co skutkowało narodzinami herosów.

   Mity dbierane były przez Greków jako część historii. Posiadanie w swoim rodowodzie przodka, który był bogiem lub herosem było powodem do dumy.


Powrót do menu  Zadanie

   Waszym zadaniem jest zrobienie prezentacji PowerPoint

   1. Zawierającej informacje na temat niżej wymienionych bogów greckich:

    • Apollo
    • Ares
    • Artemida
    • Asklepios
    • Atena
    • Demeter
    • Dionizos
    • Hades
    • Hefajstos
    • Hera
    • Hermes
    • Hestia
    • Posejdon
    • Zeus

    Przy każdym nich należy podać:

    • odpowiednik rzymski;
    • czym się zajmował;
    • jego atrybut;

    2. Stworzenie drzewa genealogicznego wymienionych bogów.

    3. Połączenie prezentacji z trzech grup w jedną wspólną i ustną wypowiedź na podany temat.

    UWAGA!!! Potrzebny Wam będzie program PowerPoint


    Mała podpowiedź do zadania

    Gaja i Uranos wyłonili się z Chaosu i byli pierwszą parą władającą światem. Uranos (Niebo) - pradawny bóg nieba; uznawany za pierwszego boga starożytnej Grecji. Gaja (Ziemia) - żywicielka wszystkich, opiekunka dzieci, bogini znająca wszystkie tajemnice przeznaczenia. Bez udziału innej istoty poczęła urodziła Uranosa; potem stała się jego małżonką. Wspólnie spłodzili kolejne pokolenia bogów: Kronosa (Saturn) - boga rolnictwa i zasiewów oraz Rea (Ops) - bóstwo Ziemi; jedna z Tytanid. Ze związku Kronosa i Rei urodziło się sześcioro dzieci.


  Powrót do menu   Proces

    1. Pracujecie w trzech trzyosobowych grupach.
    2. Każda grupa wybiera swojego kapitana - osobę odpowiedzialną za przebieg poszukiwań i selekcję materiału.
    3. Korzystając z zasobów Internetu i książek, w poszczególnych grupach tworzycie zbiór niezbędnych informacji do stworzenia prezentacji.
    4. Przy tworzeniu pracy proszę pamiętac o formie graficznej, ortograficznej, stylistycznej oraz przejrzystości prezentacji.
    5. Grupa pierwsza odszukuje informacji na temat bogów: Apollo, Ares, Artemida, Asklepios, Atena, Demeter, Dionizos i tworzy prezentację.
    6. Grupa druga szuka informacji o bogach takich, jak: Hades, Hefajstos, Hera, Hermes, Hestia, Posejdon, Zeus i tworzy prezentację.
    7. Grupa trzecia tworzy drzewo genealogiczne podanych bogów.
    8. Kapitanowie trzech grup zbierają przezentacje wykonane przez poszczególne grupy i tworzą jedną wspólną pracę (prezentację). Ich zadaniem będzie zaprezentowanie wyników wspólnej pracy. Punkty zdobyte przez tę grupę są doliczane (po równo) do trzech grup.

  Powrót do menu   Ewaluacja

    Praca grupy oceniana będzie na podstawie wymagań zamieszczonych w tabeli ewaluacyjnej.


  Tabela ewaluacyjna.
  Wymagania PODSTAWOWE
  1
  ROZSZERZONE
  2
  WYKRACZAJĄCE
  3
  Punkty

  Jakość informacji
  Grupa 1 i 2
  Grupa 3
  Zebrano podstawowe informacje, lecz niedokońca wszystko uporządkowano je w logiczną całość.

  Podano atrybuty bogów, odnośniki do nazw rzymskich i to czym się każdy z nich zajmował.

  Stworzono podstawowe drzewo genealogiczne podanych bogów greckich.
  Zebrano większą ilość informacji, niż była wamagana. Wszystko jest powiązane w logiczną całość.


  Rozszerzono opis każdego boga o dodatkowe informacje, np. o powiązania rodzinne.

  Zamieszczono w drzewie genealogiczny przy nazwach bogów greckich ich odnośniki do nazw rzymskich.
  Zebrane i przedstawione informacje są logicznie powiązane. Znacznie wykraczają poza założone cele (elementy graficzne).


  Do podstawowego opisu boga dołączono zdjęcie lub ilustracje przedstawiające każdego z nich.

  Stworzono rozszerzone drzewo genealogiczne o dodatkowych bogów; zamieszczono zdjęcia lub ilustracje przdstawiające bogów.
  1 - 3

  Pisownia.

  Niewiele gramatycznych, ortograficznych lub interpunkcyjnych błędów.
  Prawie żadnych gramatycznych, ortograficznych lub interpunkcyjnych błędów.
  Brak gramatycznych, ortograficznych lub interpunkcyjnych błędów.
  1 - 3

  Prezentacja multimedialna.


  "grupa kapitanów"

  (dodatkowe punkty dla każdej z grup)

  Prezentacja jest mało czytelna i niezrozumiała (np.:źle dobrana kolorystyka i wielkość czcionki).

  Połączenie trzech prezentacji w jedną całość z niewielkimi błędami logicznymi.
  Prezentacja jest czytelna i zrozumiała. Zawiera tylko nieliczne błędy strukturalne.

  Połączenie trzech prezentacji w jedną całość bez błędów logicznych.
  Prezentacja wykonana profesjonalnie. Bez błedów strukturalnych.

  Bezbłędne połączenie trzech prezentacji w jedną i dołączenie do niej dodatkowych elementów.
  1 - 3
  1 - 3

  Wystąpienie publiczne.

  (dodatkowe punkty dla każdej z grup)

  Płynna i poprawna wypowiedź, lecz widoczne duże napięcie u prelegentów oraz ograniczony kontakt z publicznością.
  Płynna i poprawna wypowiedź. Tylko niewielkie napięcie u prelegentów, a kontakt z publicznością prawie swobodny.
  Wypowiedź bezbłędna. Swobodny kontakt z publicznością i brak napięcia u prelegentów.
  1 - 3  Ocenianie wg. następującej skali:
  15 punktów celująca
  12-14 punktów bardzo dobra
  9-11 punktów dobra
  6-8 punktów dostateczna
  3-5 punktów dopuszczająca
  0-2 punktów niedostateczna


  Powrót do menu  Powrót do menu  Powrót do menu  Powrót do menu


  Data ostatniej aktualizacji. Wykonano na podstawie szablonu