Zakopane

Webquest dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej

Wykonany przez

Renata Pachnik
efs_236@edu.oeiizk.waw.pl

Wprowadzenie | Zadanie | Proces | Ewaluacja | Konkluzja | Źródła, zasoby


Wprowadzenie

Zbliżają się wakacje. Mam dla Was niespodziankę. Otóż Wasza klasa została wyróżniona przez Dyrektora Szkoły. Za najlepsze wyniki w nauce, bardzo dobre zachowanie i aktywność (udział w olimpiadach, konkursach międzyszkolnych i zawodach sportowych) w nagrodę pojedziecie w wakacje na tydzień do Zakopanego.

Jestem z Was dumna. Chciałabym, aby wyjazd do stolicy Tatr był bardzo atrakcyjny. Dlatego proponuję Wam ułożenie programu naszego pobytu. Czeka Was wiele pracy. Powodzenia!

 

Wróć do początku


Zadanie

Waszym zadaniem będzie zapoznanie się z Zakopanem - jego walorami turystycznymi, rekreacyjnymi, historycznymi i geograficznymi. Zostaniecie podzieleni na grupy 5-6 osobowe i otrzymacie do wykonania inne zadanie. Każdy zespół przygotuje krótką prezentację, w której umieści informacje najistotniejsze, najciekawsze. Efektem końcowym pracy będzie wspólne zaplanowanie każdego dnia naszej wycieczki.

 

Wróć do początku


Proces

 1. Zostaniesz przydzielony do jednego z pięciu zespołów i opracujesz zgodnie z zaleceniem zadanie przydzielone grupie:
  Grupa historyków
  - zapozna z położeniem geograficznym Zakopanego
  - przedstawi historię miasta uwzględniając najważniejsze daty
  - zapozna z muzeami historycznymi, ważnymi zabytkami
  Grupa przyrodników
  - przedstawi piętra roślinne w Tatrach
  - opisze główne gatunki roślin i zwierząt, które można spotkać w Tatrach
  - zapozna z muzeum przyrodniczym lub galerią
  Grupa etnografów
  - krótko opisze strój, gwarę, muzykę i taniec góralski
  - przedstawi ludową twórczość artystyczną i sztukę użytkową (gdzie można kupić?)
  - zaprezentuje muzea etnograficzne, pomniki
  Grupa taterników
  - omówi oznaczenia szlaków górskich
  - przedstawi 5 szlaków uwzględniając wszystkie ciekawe miejsca
  Grupa turystów
  - pokaże główne atrakcje miasta, obiekty sakralne
  - przedstawi miejsca rozrywki (kino, Aquapark, obiekty sportowe)
 2. W każdym zespole w sposób demokratyczny wybierzcie lidera - osobę nadzorującą przebieg pracy i koordynującą działania w waszej grupie.
 3. W każdej grupie wybierzcie odpowiednie źródła ( przewodniki, książki, zasoby internetowe) i opracujcie własne metody gromadzenia informacji.
 4. Spośród wszystkich zebranych w grupie materiałów wyselekcjonujcie te, które uważacie za najważniejsze. (Pamiętajcie o takich informacjach jak: dni, godziny otwarcia, czas zwiedzania, ewentualnie rezerwacje)
 5. Wykonajcie prezentację w PowerPoint, którą lider każdego zespołu przedstawi i omówi.
 6. Na podstawie wszystkich prezentacji wspólnie wybierzcie to, co najchętniej chcecie zobaczyć w Zakopanem. W razie niezgodności można przeprowadzać głosowanie.
 7. Liderzy poszczególnych zespołów ułożą wspólnie rozkład każdego dnia. Będzie on obowiązywał podczas naszego wyjazdu. Pamiętajcie o zaplanowaniu wolnego czasu.

 

Wróć do początku


Ewaluacja

Jesteście oceniani jako zespół, od Waszej współpracy, wkładu pracy członków grup oraz odpowiedniej koordynacji działań zależy - w dużej mierze - końcowa ocena projektu. Istotna jest także jakość opracowanych przez Was informacji oraz wrażenie estetyczne. Oto kryteria oceny projektu:

Niski
1 pkt
Średni
2 pkt
Dobry
3 pkt
Wysoki
4 pkt
Pkt
Poziom merytoryczny Nie zgromadzono wymaganych informacji i materiałów koniecznych do zrealizowania zadania Zgromadzono niektóre wymagane informacje i materiały, są one jednak niepełne i niewystarczające do zrealizowania zadania Zgromadzono większość wymaganych informacji i materiałów, ale niektóre z nich nie są przydatne w realizacji zadania. Zgromadzono wszystkie wymagane informacje konieczne do zrealizowania zadania w pełni 1-4
Realizacja zadania Duża pobieżność w opracowaniu zadania, źle dobrane informacje i materiały, dużo błędów merytorycznych, językowych i ortograficznych Poprawnie zrealizowany temat lecz brak szczegółów, nie wykorzystano wszystkich zebranych informacji i materiałów, błędy językowe i ortograficzne Dobrze opracowany temat, zawiera trafne oraz szczegółowe informacje, wykorzystano większość zebranych informacji i materiałów, dopuszczalne sporadyczne błędy językowe i ortograficzne. Obszerne i wyczerpujące omówienie tematu,trafne wykorzystanie zebranych informacji i materiałów, bezbłędne ortograficznie i językowo. Właściwa i oryginalna realizacja zadania. 1-4
Prezentacja Prezentacja nieatrakcyjna, nieuporządkowana, nieprzystająca do treści, trudna w odbiorze, chaotyczna i niezrozumiała. Uczniowie nie potrafią się odpowiednio wypowiadać (dużo błędów językowych, niestaranna wymowa). Prezentacja mało oryginalna, niedostatecznie uporządkowana, tylko częściowo dostosowana do treści, w większości zrozumiała dla odbiorcy. Wypowiedź ustna z nielicznymi błędami językowymi, staranna wymowa. Ciekawa prezentacja, logicznie uporządkowana, dostosowana do treści, zrozumiała, uczniowie dobrze posługują się językiem mówionym, sporadyczne błędy językowe, staranna wymowa. Atrakcyjna prezentacja, oryginalne podejście do zagadnienia, logiczna i ciekawa w odbiorze, pasująca do przedstawianych treści, uczniowie bardzo dobrze wypowiadają się ustnie, brak błędów językowych. 1-4
Umiejętność współpracy w grupie Całkowity brak współpracy z grupą Większość pracy wykonana indywidualnie Dobra organizacja pracy w grupie, sporadyczne nieporozumienia Bardzo dobra wspólpraca całej grupy 1-4

Skala ocen

OCENA Ilość punktów
CELUJĄCA (6) 16
BARDZO DOBRA (5) 15-13,5
DOBRA (4) 13-11
DOSTATECZNA (3) 10-8
DOPUSZCZAJĄCA (2) 7-5
NIEDOSTATECZNA (1) 4,5-0

 

Wróć do początku


Konkluzja

Podczas pisania tego Webquestu zgromadziliście wiele cennych informacji na temat Zakopanego, znaleźliście mnóstwo ciekawych miejsc godnych zobaczenia. Jednocześnie opanowaliście techniczne umiejętności - wykonując prezentację i pracując z Internetem. A przede wszystkim sami zaprojektowaliście swój wakacyjny pobyt w górach. Dlatego na pewno wyjazd ten będzie należał do udanych.

Wróć do początku MIŁEGO WYPOCZYNKU!!!
 

Wróć do początku


Źródła, zasoby

Strony internetowe:

http://www.zakopane.pl
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zakopane
http://www.zakopane.eu
http://z-ne.pl
http://www.zakopianski.pl/zakopane_atrakcje.php
http://www.turystyka.ezakopane.pl/muzea_galerie.html
http://www.poznajtatry.pl
http://kongresonkol.io.gliwice.pl/piotr
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tatry


Przewodniki:

ZAKOPANE I OKOLICE........................Maciej Pinkwart
GÓRY...............................................Maria Koalewska
ZAKOPANE I TATRY........................... Maciej Pinkwart

Encyklopedie i leksykony:

Zakopane od A do Z...........................Lidia Długołęcka
 

Wróć do początku

Data ostatniej aktualizacji. Wykonano na podstawie szablonu