Strona przygotowana przez Sławomira Tkaczyka w ramach STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DLA NAUCZYCIELI DRUGIEGO PRZEDMIOTU efs_128 w ramach zajęć Webquest dla szóstej klasy szkoły podstawowej.

P O W I T A N I E      Witam na lekcji poświęconej bezpieczeństwu uczestników ruchu drogowego,
a szczególnie rowerzystów, wśród których jest bardzo duży odsetek dzieci i młodzieży.
W celu prawidłowego zrealizowania zadań proszę postępować według podanych wskazówek. Mam nadzieję, że będzie ona jedną z wielu lekcji przyczyniających się do wzrostu waszego bezpieczeństwa na drogach.
      Życzę powodzenia i dużo dobrej, pożytecznej zabawy przy tworzeniu prezentacji.