Strona przygotowana przez Sławomira Tkaczyka w ramach STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DLA NAUCZYCIELI DRUGIEGO PRZEDMIOTU efs_128 w ramach zajęć Webquest dla szóstej klasy szkoły podstawowej.

K O N K L U Z J A
      Znajomość przepisów ruchu drogowego sprzyja bezpieczeństwu jego uczestników. Dlatego niezwykle ważne jest aby młodzi ludzie jak najszybciej brali udział w szkoleniach na kartę rowerową Należy przy tym pamiętać, że z samego pamiętania jeszcze niewiele wychodzi, bo najważniejsze w tym wszystkim jest dostosowanie się do obowiązujących przepisów w praktyce.
      Przy okazji zadbajmy o bezpieczeństwo innych uczestników ruchu drogowego. Pełna koncentracja w czasie jazdy, miły gest i uśmiech w stronę innych, ustąpienie miejsca na drodze nic nie kosztuje, a wpływa na wszystkich pozytywnie.