Strona przygotowana przez Sławomira Tkaczyka w ramach STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DLA NAUCZYCIELI DRUGIEGO PRZEDMIOTU efs_128 w ramach zajęć Webquest dla szóstej klasy szkoły podstawowej.

P R O C E SWszystkie tematy trzeba opracować w postaci animowanej prezentacji w PowerPoit i zwięzłego ale jednoznacznego opisu zachowania się uczestników ruchu, wykonanego w edytorze tekstu Word.
      Przed przystąpieniem do pracy proszę obejrzeć przykładową prezentację.
      W przypadku pierwszego, drugiego i trzeciego tematu proszę wykonać po trzy – cztery różne prezentacje. Na każdej nich musi być uwzględniony jako uczestnik ruchu rowerzysta (może ich być kilku).
      Dla jednego przypadku prezentacji skrzyżowanie musi być pozbawione znaków drogowych. W przypadku pozostałych, na skrzyżowaniach trzeba ustawić odpowiednie znaki drogowe, informujące uczestników ruchu o kolejności przejeżdżania. Wskazana jest różnorodność rozwiązań.
      Każdemu uczestnikowi ruchu drogowego wyznaczamy strzałkami kierunek jego ruchu oraz opisujemy go liczbą wskazującą kolejność przejeżdżania.
      Każdy pokaz musi składać się z trzech slajdów.
      Na pierwszym cała animacja (przejazd pojazdów przez skrzyżowanie) musi dobyć się po jednym kliknięciu myszą.
      Na drugim każdy pojazd ma się przemieszczać po kliknięciu myszą. Ten slajd ma służyć do analizy przejazdu przez skrzyżowanie, która to analiza zwięźle ale jednoznacznie opisze zachowanie uczestników ruch w tym przypadku (edytor tekstu Word).
      Trzeci slajd jest kopią pierwszego, dla powtórnego płynnego obejrzenia akcji na skrzyżowaniu.

      W przypadku czwartego tematu potrzebne będą cztery prezentacje. Pierwsza dotycząca wymijania. Druga pokazująca omijanie. Trzecia obrazująca wyprzedzanie na drodze jednopasmowej, a czwarta wyprzedzanie na drodze dwupasmowej. Wskazane jest aby w pokazie brały udział pojazdy jadące zgodnie z kierunkiem poruszania się rowerzysty jak i w kierunku przeciwnym.
      Każdemu uczestnikowi ruchu drogowego wyznaczamy strzałkami kierunek jego ruchu.
      Każdy pokaz musi składać się z trzech slajdów.
      Na pierwszym cała animacja (przejazd pojazdów) musi dobyć się po jednym kliknięciu myszą.
       Na drugim każdy pojazd ma się przemieszczać po kliknięciu myszą. Ten slajd ma służyć do analizy przejazdu przez skrzyżowanie, która to analiza zwięźle ale jednoznacznie opisze zachowanie uczestników ruch w tym przypadku (edytor tekstu Word). Trzeci slajd jest kopią pierwszego, dla powtórnego płynnego obejrzenia akcji na drodze.
      Proszę zadbać o poprawność użycia narzędzi PowerPoint (animacja, grupowanie, kolejność) oraz o estetykę pracy (precyzja, czytelność).