Strona przygotowana przez Sławomira Tkaczyka w ramach STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DLA NAUCZYCIELI DRUGIEGO PRZEDMIOTU efs_128 w ramach zajęć Webquest dla szóstej klasy szkoły podstawowej.

W S T Ę P      Bardzo ważnym elementem naszego życia jest ciągła zmiana naszego położenia. Aby to przemieszczanie było jak najsprawniejsze człowiek zbudował różnego rodzaju pojazdy takie jak na przykład samochody czy rowery. Korzystający z nich użytkownicy, starając się docierać do celu nie zawsze w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego. W wyniku tego ilość pojazdów w ruchu, osiągane przez nie prędkości i często nieodpowiedzialni kierowcy stwarzają różnego rodzaju zagrożenia. Poznawanie i utrwalanie zasad ruchu drogowego jest czynnikiem niezbędnym do prawidłowego i bezpiecznego poruszania się po drogach. Jak wskazują badania dużą trudność kierującym pojazdami sprawiają rozstrzyganie zasad pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach oraz wykonywanie trudnych manewrów na jezdni. Właśnie w tych okolicznościach powstaje duża ilość wypadków.

      Aby poradzić sobie z problemem prawidłowego rozstrzygania zasad pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach oraz wykonywania trudnych manewrów proponuję przeprowadzenie lekcji według wskazówek, które są zamieszczone w kolejnych rozdziałach. Dla większego uatrakcyjnienia waszej pracy proponuję wykorzystanie technologii informacyjnej w celu rozszerzenia wiedzy oraz opracowania postawionych problemów.