Jak racjonalnie gospodarować energią, wodą oraz niebezpiecznymi odpadami w moim otoczeniu.

 

WebQuest dla klas I-III gimnazjum

przygotowała

Katarzyna Hetmann - nauczyciel fizyki

k_hetmann@wp.pl