Doradcy metodyczni w zakresie informatyki m. st. Warszawy

główna
Szkoły podstawowe | Szkoły gimnazjalne | Szkoły średnie
Konferencje metodyczne

główna
PP informatyki
PP technologii informacyjnej -całość
Projekt nowej PP
Podręczniki

Wymagania po gimnazjum
Matura
Standardy wymagań maturalnych

Olimpiada informatyczna
Kółko olimpijskie
Linki

Wprowadzenie do programowania
Wstęp do algorytmów
Algorytmy i struktury danych
Metody nauczania i uczenia się
Konstruktywizm
Metoda dialogu
Diagnostyka i ocenianie szkolnego uczenia się
Ocenianie kształtujące
WebQuesty

Małgorzata Rostkowska

doradca dla szkół średnich w latach od 1994 do 2010

Zapraszam!
Szkoła bazowa XIV LO im. S. Staszica
Dyżury w szkole bazowej (ul. Nowowiejska 37a) w sali 217 (2 piętro) w poniedziałki od 15.00 do 16.30
Ale najlepiej napisz do mnie e-maila, to umówimy się w dogodnym terminie