Subkultury młodzieżowe-

Trochę o naszych zainteresowaniach

Webquest dla klasy III gimnazjum i dowolnej licealnej

autor

Agnieszka Janicka
j4a@wp.pl

 

Wstęp| Zadanie| Proces| Ewaluacja| Konkluzja

 


WSTĘP

Każdy młody człowiek oprócz tego, że chodzi do szkoły, uczy się ma swoje zainteresowania, grono znajomych z którymi lubi przebywać. Zazwyczaj jest to grono młodych ludzi, mających wspólne zainteresowania, ten sam system wartości, oraz sposób patrzenia na świat.

Czasami jest to tylko wspólne przebywanie, spędzanie wolnego czasu. Często jednak, takie wspólne przebywanie, podzielanie zainteresowań prowadzi do tego, że powstają różnego rodzaju subkultury młodzieżowe-czyli grupy społeczne mające własne normy, własne wartości i własne zasady postępowania, nie zawsze akceptowane przez resztę społeczeństwa.

 ZADANIE

Jesteście młodymi ludźmi, macie różne zainteresowania i dużo wolnego czasu. Nie bardzo wiecie co  nim zrobić , jak go racjonalnie wykorzystać.

Często na ulicy mijacie młodych ludzi, są dziwnie ubrani inaczej jak wszyscy, mają różne śmieszne fryzury, zwracają na siebie uwagę wyglądem i zachowaniem. Czasami na pewno mieliście ochotę z nimi porozmawiać, a może było też tak, że swym wyglądem i zachowaniem budzili w was strach i lęk.

A może warto się zainteresować kim oni są, co robią, dlaczego ubierają się tak a nie inaczej. Może któraś z tych młodzieżowych grupek będzie alternatywą na urozmaicenie waszego życia.

Waszym zadnieniem  jest zebranie informacji na temat subkultur młodzieżowych.

W tym celu macie podzielić się na cztery zespoły:

 

 1. Zespół teoretyków- waszym zadanie będzie zgromadzenie wiedzy teoretycznej  na temat subkultur młodzieżowych. Efekt waszej pracy przedstawicie za pomocą dokumentu MS Word może być też strona internetowa, oraz w postaci broszury. Dokumenty muszą zawierać opis przynajmniej 10 różnych subkultur.

       

                                                                     

                                                                                

                                                      

 2. Zespół wizażystów i fotografów-zadaniem waszego zespołu będzie wykonanie zdjęć osób ucharakteryzowanych na członków poszczególnych subkultur, oraz przygotowanie albumu z wykonanymi zdjęciami.

 

                                                                

 3.Zespół muzyków-zadaniem waszego zespołu jest zebranie informacji na temat, tego jakiej muzyki słuchają członkowie poszczególnych subkultur, oraz przygotowanie płyt CD (po jednej dla każdej subkultury) z muzyką której słuchają jej członkowie.

 

                                                                 

 4.Zespół socjologów-zadaniem zaś waszego zespołu będzie opracowanie ankiety na temat, tego co wasi koledzy i koleżanki wiedzą o subkulturach i jaka jest wśród nich tolerancja na młodzież należącą do subkultur. Wyniki swej pracy macie opracować i opisać, oraz przedstawić je w postaci broszury.

 

                                                                                                               


PROCES

 1. Dzielicie się na cztery zespoły.
 2. Pierwszy do pracy rusza zespół teoretyków, który musi przygotować dla reszty zespołów listę 10 najbardziej popularnych wśród młodzieży subkultur.
 3. Listę przedstawia pozostałym zespołom, które w swej pracy skupiają się tylko na subkulturach umieszczonych na tej liście.
 4. Teraz już do pracy mogą przystąpić wszystkie zespoły, a oto zadania dla nich.

 

Zespół teoretyków

 1. Musicie zgromadzić wiedzę teoretyczną na temat poszczególnych subkultur;

-kiedy i gdzie powstała;

-jaka była główna idea powstania danej subkultury;

-jakie wartości zasady i normy towarzyszą na co dzień członkom poszczególnych subkultur;

2.  Zgromadzone przez was materiały macie przygotować w postaci czytelnego dokumentu w MS Word, mile widziana strona internetowa;

3.  Dokument ma być również przygotowany w formie czytelnej broszury;

4.  Elementy graficzne przedstawiające wygląd członków poszczególnych subkultur będą dodatkowym atutem;

Zespół wizażystów i fotografów

 1. Musicie odnaleźć zdjęcia przestawiające członków poszczególnych subkultur;
 2. Po dokładnym obejrzeniu tych fotografii przystępujecie do gromadzenia ubrań i gadgetów, które będą wam potrzebne  ( im więcej tym lepiej);
 3. Organizujecie sesję zdjęciową  i fotografujecie osoby przez was ucharakteryzowane na członków poszczególnych subkultur;
 4. Zajmujecie się obróbką wykonanych zdjęć;
 5. Wykonujecie album ze zrobionymi przez was zdjęciami;

Zespół muzyków 

 1. Musicie dowiedzieć się jaki rodzaj muzyki był charakterystyczny dla danej subkultury;
 2. Gromadzicie płyty, kasety które będą wam potrzebne do dalszej pracy;
 3. Bawicie się w małe studio nagrań- zgrywacie płyty z muzyką charakterystyczną dla danej subkultury;
 4. Mile widziana wykonana przez was okładka z opisem do każdej płyty;

Zespół socjologów

 1. Opracowujecie ankietę którą wykorzystacie do swoich badań;
 2. Ankieta musi zawierać minimum dziesięć pytań;
 3. Ankieta powinna być tak skonstruowana, aby ankietowany zaznaczał odpowiedź TAK lub NIE;
 4. Opracowujecie wyniki ankiety i opisujecie je;
 5. Przygotowujecie broszurę przedstawiającą wyniki waszej pracy;

 

 

Źródła informacji:

 

Strony dla zespołu muzyków

http://prace.sciaga.pl/17445.html

http://katalog.onet.pl/6900subkultury-mlodziezowe,k.html

http://pl.wikipedia.org/wiki/subkultura

http://sciaga.az.pl/wyst.php?id=941

http://www.subkultury.tibia.org.pl/

 

Strony dla zespołu wizażystów-fotografów

http://www.wywrota.pl/kultura/subkultury/dresy.html

http://msubkultury.republika.pl/

http://www.subkultury.tibia.org.pl/

 

Strony dla zespołu socjologów

http://dlugosz.rci.com.pl/cgi-bin/index.cgi?section=subkultury&portal=6lokat&category=

http://msubkultury.republika.pl/

Strony dla zespołu teoretyków

http://pl.wikibooks.org/wiki/subkultury:Spis_tre%C5%9Bci

http://akson.sgh.waw.pl/~rkostr/subkul.htm

http://dmoz.org/World/Polska/Spo%C5%82ecze%C5%84stwo/Subkultury/

http://msubkultury.republika.pl/

 

 EWALUACJA

Każdy z pracujących zespołów będzie oceniony, zgodnie z tym na ile zrealizował swoje zadanie. Ponieważ, każdy z zespołów ma  inne zadania do wykonania w związku z tym dla każdej grup została opracowana oddzielna tabela ewaluacyjna, w której są wypisane kryteria oceniania dla poszczególnych zespołów.

Oto tabele:

-Zespół teoretyków;

-Zespół wizażystów i fotografów;

-Zespół muzyków;

-Zespół socjologów;

1. Zespół teoretyków

 

 

Podstawowe

1

Rozszerzające

2

Dopełniające

3

Wykraczające

4

Punkty

 

Gromadzenie materiałów

Zgromadzone zostały podstawowe informacje na zadany temat;

 Oprócz podstawowych informacji, w materiałach są zawarte ciekawostki z życia ludzi z różnych subkultur;

 Informacje zawierają nazwiska słynnych osób kojarzonych z daną subkulturą;

 Materiały zawierają fotografię ludzi z poszczególnych subkultur;

1-4

Wykonanie dokumentu MS Word lub strony internetowej

Dokument został przygotowany, ale konieczne są drobne poprawki (błędy oraz kiepska szata graficzna);

Dokument został przyjęty bez żadnych poprawek, jest poprawnie wykonany;

Dokument jest wzbogacony atrakcyjną szata graficzną, jest bardzo estetycznie wykonany;

Została przygotowana atrakcyjna i poprawna strona internetowa;

1-4

Wykonanie broszury

Dokument został przygotowany ale konieczne są drobne poprawki (błędy oraz źle rozmieszczony tekst, mało czytelny);

  Dokument został przyjęty bez żadnych poprawek, jest dobrze wykonany;

Dokument ma przejrzystą, atrakcyjną i estetyczną szatę graficzną;

Broszura została przygotowana na materiałach dobrej jakość, jest atrakcyjna wizualnie;

1-4

 

Gramatyka ortografia interpunkcja

 Jest kilka błędów gramatycznych, interpunkcyjnych;

Jest 1-3 błędów gramatycznych i interpunkcyjnych;

 Po sprawdzeniu przez nauczyciela zostały poprawnie zweryfikowane wszystkie błędy;

 Praca została oddana bez żadnych błędów i konieczności nanoszenia poprawek;

1-4

                                                                            

2. Zespół wizażystów i fotografów

 

 

 

Podstawowe

1

Rozszerzające

2

Dopełniające

3

Wykraczające

4

Punkty

Ilość i atrakcyjność zebranych zdjęć

Zespół zebrał po jednej fotografii każdej subkultury;

Zespół zebrał od 1-3fotografii każdej subkultury;

Zespół zebrał więcej  jak  trzy fotografie każdej subkultury;

 Zebrane fotografie są atrakcyjne i wizualnie i jakościowo;

1-4

Ilość i atrakcyjność zebranych gadgetów

Zespół skompletował podstawowy strój członków każdej subkultury;

Zespół skompletował podstawowy strój członków każdej subkultury i jeden gadget charakterystyczny dla każdej subkultury;

Zespół skompletował kilka podstawowych strojów członków każdej subkultury i  większą ilość gadget charakterystyczny dla każdej subkultury;

 Każdy z członków zespołu ma dla siebie stroje każdej z subkultur;

1-4

Organizacja sesji zdjęciowej

Zespół zorganizował sesję zdjęciową, ale były drobne uwagi i należy je przeanalizować i poprawić co było źle;

Zespół zorganizował sesję zdjęciową, nie było żadnych uwag i konieczności poprawek;

Sesja została zorganizowana w atrakcyjnym miejscu dobranym do stylu i charakteru subkultur;

Zespół dobrze się bawił i zorganizował casting do zdjęć;

1-4

Wykonanie zdjęć

Wykonał po jednej fotografii każdej subkultury- fotografie są dobrej jakości;

Wykonał od 1-3 fotografii każdej subkultury- fotografie są dobrej jakości;

Wykonanych jest po kilka fotografii każdej z  subkultur- cechuje je dobra jakość i atrakcyjność poszczególnych ujęć;

Zdjęcia    bardzo dobrej jakości, atrakcyjne i ciekawe pomysły ujęć;

1-4

Wykonanie albumu

 Album został wykonany jednak należy nanieść drobne poprawki;

Album został wykonany i przyjęty bez żadnych poprawek;

Album charakteryzuje się ciekawą i atrakcyjną szatą graficzną,, estetyką i dobrą jakością materiałów z jakich został wykonany;

W albumie są zawarte dodatkowo ciekawe opisy przy poszczególnych fotografiach;

1-4

 

 

3. Zespół muzyków

 

 

Podstawowe

1

Rozszerzające

2

Dopełniające

3

Wykraczające

4

Punkty

Wiedza teoretyczna na zadany temat

Nie wszyscy członkowie posiadają wiedzę na temat rodzaju muzyki charakterystycznej dla danej subkultury; 

Cały zespół posiada wiedzę na temat rodzaju muzyki charakterystycznej dla danej subkultury;

Wszyscy członkowie zespołu są gotowi aby podzielić się z resztą grupy swą wiedzą; 

Zespół przygotował dodatkowo zgromadzone informacje w postaci dowolnego dokumentu tekstowego

1-4

Ilość i jakość zgromadzonych materiałów

Zespół zgromadził podstawowy materiał na zadany temat (po jednej płycie lub kasecie dla każdej subkultury);

Zespół zgromadził po kilka różnych płyt lub kaset z muzyką danej subkultury;

Członkowie zespołu wiedzą jakie zespoły wykonują muzykę danej subkultury;

Członkowie zespołu wiedzą jakie zespoły wykonują muzykę danej subkultury i potrafią coś więcej o tych zespołach opowiedzieć;

1-4

Jakość nagranych płyt

Zespół przygotował po jednej płycie Cd dla każdej subkultury jednak konieczne są drobne poprawki;

Zespół przygotował po jednej płycie Cd dla każdej subkultury bez konieczności poprawek;

Nagrane płyty są dobrej jakości( nie ma problem  z ich odtwarzaniem na różnych rodzajach odtwarzacz);

Zespół przygotował dodatkowo płyty w formacie mp3;

1-4

Wykonanie okładki do płyty

Zespół wykonał okładki do kilku  nagranych płyt;

Zespół wykonał okładki do wszystkich nagranych płyt- są one estetyczne i przejrzyste;

Wykonane okładki są atrakcyjne graficznie     ( elementy graficzne dobrze dobrane do tematyki danej płyty);

Dodatkowo zespół wykonał wkładkę do każdej płyt (krótki opis wykonawców może nawet ich zdjęcia);

1-4

 

 

 

4.Zespół socjologów

 

 

 

Podstawowe

1

Rozszerzające

2

Dopełniające

3

Wykraczające

4

Punkty

Opracowanie ankiety

Zespół opracował przy pomocy nauczyciela ankietę;

Zespół przygotował samodzielnie ankietę- konieczne są drobne poprawki;

Po naniesieniu sugerowanych poprawek ankieta jest gotowa;

Zespół opracował samodzielnie ankietę bez konieczności nanoszenia jakichkolwiek poprawek;

1-4

Atrakcyjność i przejrzystość opracowanej ankiety

Ankieta została przygotowana w prosty graficznie i mało przejrzysty sposób;

Ankieta została przygotowana w mało atrakcyjny graficznie sposób, ale jest przejrzysta i czytelna dla odbiorcy;

Ankieta została przygotowana w atrakcyjny graficznie sposób, jest przejrzysta i czytelna dla odbiorcy;

Zespół przygotował dodatkowo dla ankietowanego krótki opis celu przeprowadzenia tej ankiety, oraz instrukcję jej wypełniania;

1-4

Opracowanie wyników przeprowadzonej ankiety

Wyniki ankiety są opracowane, ale nie całkiem poprawnie, konieczna jest ich weryfikacja;

Wyniki ankiety są opracowane poprawnie, przedstawione zostały w czytelny i obrazowy sposób-nie ma potrzeby nanoszenia poprawek;

Wyniki ankiety zostały poprawnie opracowane oraz wzbogacone o wnioski członków zespołu;

Wyniki ankiety wraz z wnioskami zostały porównane z danymi pochodzącymi z literatury i Internetu;

1-4

Wykonanie broszury

Przygotowana została broszura z opracowanymi wynikami ankiety-konieczne są drobne poprawki w jej tekście (błędy gramatyczne itp. ...)

Przygotowana została broszura z opracowanymi wynikami- nie ma potrzeby poprawek. Broszura jest mało atrakcyjna graficznie ale przejrzysta dla odbiorcy;

Przygotowana została broszura z opracowanymi wynikami- nie ma potrzeby poprawek. Broszura jest wzbogacona o ciekawe adekwatne do swej zawartości elementy graficzne ale jest mało przejrzysta i czytelna;

Przygotowana została broszura z opracowanymi wynikami- nie ma potrzeby poprawek. Broszura jest wzbogacona o ciekawe adekwatne do swej zawartości elementy graficzne ale jest  przejrzysta i czytelna wykonana z dobrego materiału co wzbogaca jej atrakcyjność;

1-4

 


 


KONKLUZJA

To już koniec waszej pracy. Szczęśliwie dobrnęliście do jej końca. Mam nadzieje, że po wykonaniu tego zadania wasza wiedza na temat różnych subkultur młodzieżowych jest teraz większa, a praca nad jego wykonaniem sprawiła wam chociaż odrobinę przyjemności.