>>>

Osiem wielkich idei konstrukcjonistycznych Seymoura Paperta

tłumaczenie Andrzeja Walata

Pierwszą wielką ideą jest uczenie się przez tworzenie Uczymy się lepiej, gdy uczenie się jest elementem uprawiania czegoś co nas prawdziwie interesuje. Uczymy się najskuteczniej, gdy możemy użyć tego, czego się nauczyliśmy do zrobienia czegoś, czego gorliwie chcemy.


Druga wielka idea to Technologia jako tworzywo. Dysponując technologią możesz tworzyć znacznie więcej interesujących rzeczy, i tworząc je możesz się znacznie więcej nauczyć. Dotyczy to szczególnie technologii cyfrowej: wszelkich komputerów, w tym sterowanego komputerowo Lego w naszym laboratorium.

   >>>