<<<    >>>

Osiem wielkich idei konstrukcjonistycznych Seymoura Paperta

tłumaczenie Andrzeja Walata

Trzecia idea - to idea ostrej zabawy Uczymy się i pracujemy najlepiej, gdy to nas cieszy. Ale "cieszy nas" to nie znaczy "jest łatwe". Najwięcej satysfakcji daje ostra zabawa. Nasi sportowi bohaterowie pracują bardzo ciężko, by być najlepszymi w swej dyscyplinie. Najlepszy stolarz znajduje radość w stolarstwie. Najskuteczniejszego biznesmena cieszy trudne ubijanie interesów.


Czwarta wielka idea to idea uczenia się jak się uczyć. Wielu uczniów wynosi ze szkoły przekonanie, że jedyny sposób uczenia się polega na tym, że ktoś cię musi nauczać. To jest przyczyna niepowodzeń w szkole i w życiu. Nikt nie jest w stanie nauczyć cię tego wszystkiego co musisz umieć. Musisz sam wziąć odpowiedzialność za swoje uczenie się.

   <<<    >>>