Ponieważ idee konstruktywizmu są dla nas nauczycieli bardzo ważne, więc dołączam jeszcze 8 podstawowych zasad konstruktywistycznego uczenia się według Seymoura Paperta - twórcę Logo (w tłumaczeniu Andrzeja Walata)

Podane zestawienie ośmiu wielkich idei konstrukcjonizmu Paperta ukazały się w referacie Gary Stagera w związku z jego eksperymentem pedagogicznym w więzieniu dla młodocianych w stanie Maine.

Zachęcam również do przeczytania cytatów z książki: Logo Philosophy and Implementation (Seymoura Paperta) zamieszczonych przez Witolda Kranasa.

Proszę przemyśleć te cytaty np. następujący:
"Gwałtowne i coraz szybsze zmiany, które są znakiem naszych czasów, oznaczają, że każda jednostka będzie świadkiem większych zmian w kolejnych kilkuletnich okresach niż tego poprzednie pokolenia doświadczały w ciągu całego życia. Tak więc musimy dokonać wyboru dla samych siebie, dla naszych dzieci, dla naszych krajów i dla naszej planety: zdobyć umiejętności potrzebne do rozumnego uczestniczenia w tworzeniu rzeczy nowych LUB poddać się i żyć w uzależnieniu. (tłum. WtK)"