<<<    >>>

Metody nauczania - klasyfikacje

  1. (Herbart) od żywego postrzegania do abstrakcyjnego myślenia i od niego do praktyki
  2. (W. Okoń) koncepcja wielostronnego nauczania - uczenia się


   <<<    >>>