<<<    >>>

Konstruktywizm, nie jest teorią nauczania, ale jest teorią uczenia się i zdobywania wiedzykonstruktywizm - samodzielne tworzenie wiedzy w wyniku aktywnego działania ucznia

Podstawowym jest założenie, że to uczeń sprawuje kontrolę nad własnym uczeniem się oraz konstruowaniem znaczeń.

Wiedza jest odkrywania i reodkrywana,  konstruowana i rekonstruowana przez uczącego się.

Uczniowie poszerzają swoje możliwości tworzenia i kreowania indywidualnej wiedzy, która jest dla nich zrozumiała.

Ucznia nie można niczego nauczyć wbrew jego woli, on sam konstruuje swoją wiedzę

Nikt, nikogo, niczego, nigdy nie nauczył - jeśli ten sam tego nie chciał :)))   <<<    >>>