>>>

Metoda nauczania - sposób pracy nauczyciela z uczniem

Wincenty Okoń - Nowy słownik pedagogiczny - "celowo i systematycznie stosowany sposób pracy nauczyciela z uczniami, umożliwiający uczniom opanowanie wiedzy wraz z umiejętnościami posługiwania się nią w praktyce, a także rozwijanie zdolności i zainteresowań poznawczych".

Dobór metod nauczania zależy od wielu czynników:


   >>>