>>>

Ocenianie kształtujące - na nowo odkryty sposób oceniania ucznia

Jest to sposób oceniania od dawna znany w pedagogice, ale zapomniany.

Na nowo został odkryty w Polsce, gdy przywędrował do nas z Zachodu.

Tam za prekursorów oceniania kształtującego uważani są Black i Wiliam, którzy w 1998 roku opublikowali dwie broszurki pod tytułem "Wewnątrz czarnej skrzynki". Ocenianie kształtujące zostało wprowadzone w szkołach w Anglii, a badania nad skutecznością tej metody są nadal prowadzone w różnych regionach świata.

Obecnie Centrum Edukacji Obywatelskiej próbuje upowszechnić ocenianie kształtujące w Polsce. Na stronach CEO są materiały na ten temat, np. 10 zasad oceniania kształtującego.


   >>>