<<<

Ocenianie kształtujące - na nowo odkryty sposób oceniania ucznia

Powyższe zasady powstały na podstawie materiałów angielskiego Zespołu Reformy Sprawdzania (The Assessment Reform Group 2001).

Zachęcam do zapoznania się z wieloma opisami OK i refleksjami nauczycieli, którzy stosują ocenianie kształtujące w swojej praktyce szkolnej.

Zachęcam do przeczytania refleksji p. Grażyny Czetwertyńskiej:
"OK" , czyli o ocenianiu skutecznym i pożytecznym, oraz
Niewymiarowe wymiary

Również na stronie WSiPnet znajdziecie Państwo opis oceniania kształtującego.

Proszę również zapoznać się z innymi opiniami na temat oceniania kształtującego kształtującego spojrzeć na jego możliwości biorąc pod uwagę cele, które stawiają sobie nauczyciele informatyki i/lub technologii informacyjnej. Czy elementy tej ideologii (tj. OK) możecie Państwo znaleźć w istniejących i zatwierdzonych programach nauczania. Np. proszę przeczytać sposób oceniania osiągnięć uczniów w programach, z których korzystacie


   <<<