Ewaluacja

Kryteria oceny pracy grupy

 

Źle (1 pkt.)

Słabo (2 pkt.)

Dobrze (3 pkt.)

Bardzo dobrze (4 pkt.)

Zbieranie informacji

Brak opracowania

 

Temat zrealizowany pobieżnie

Temat zrealizowany w pełni

Temat zrealizowany w pełni brak błędów merytorycznych, zrealizowane dodatkowe zadania

Umiejętność wybierania informacji oraz jej przetwarzania

Informacja nie przetworzona

Słaba selekcja zdobytych informacji. Informacja częściowo przetworzona.

Właściwa selekcja zdobytych informacji. Informacja prawidłowo przetworzona

Bardzo dobra selekcja zdobytych informacji.

Informacja właściwie przetworzona.

Właściwe usystematyzowanie zagadnień.

Opracowanie tematu

Bardzo słabe pobieżne, mały wkład pracy przy opracowaniu

Opracowanie poprawne. Mała staranność, nie widać pracy w grupie.

Opracowanie staranne. Widać pracę w grupie.

Opracowanie bardzo staranne. Widać bardzo duże zainteresowanie.

Przedstawienie tematu i obrona swojego stanowiska

Prezentacja niestaranna,  krotka do 3 slajdów. Brak odpowiedzi na pytania

Prezentacja poprawna, ale bez włożonego wysiłku, prosta (do 8 slajdów). Słabe odpowiedzi na pytania

Prezentacja dłuższa (do 10 slajdów), staranna z animacją, grafiką i dźwiękami. Odpowiedzi na pytania zgodnie z tematem.

Prezentacja długa (do 15 slajdów),staranna z animacją, grafiką i dźwiękami. Świetne, wyczerpujące odpowiedzi na zadawane pytania.

Współpraca w grupie

Całkowity brak współpracy

Większość pracy indywidualnej

Dobra organizacja pracy grupy, współdziałanie w grupie

Doskonała współpraca w całej grupie

 

 

 

Skala oceniania

 

punkty

ocena

12

Celująca

10-11

Bardzo dobra

8-9

Dobra

6-7

Dostateczna

4-5

Mierna

0-3

Niesostateczna