Proces

 

Podzielicie się na grupy 5 osobowe. Każda grupa wybiera sobie „szefa”, który będzie koordynował i nadzorował pracę w grupie. Gdy już dwie pierwsze grupy zbiorą dostateczną ilość informacji wspólnie zbierzecie się i ustalicie z pozostałymi 2 grupami jak ma wyglądać efekt końcowy pracy.  Decyzję i końcowe poprawki wyglądu pracy elektronicznej podejmują „szefowie” grup.

Do zadań pierwszej gruby będzie należało

wyszukanie informacji na temat zagrożeń odpadami.

 

Druga grupa zajmie się

informacjami na temat sposobów zapobiegania tak dużej ilości odpadów.

 

Trzecia grupa

przedstawi zebrane wiadomości w formie elektronicznej.

 

Czwarta grupa

opracuje cala szatę graficzna końcowej pracy.