Wprowadzenie

 

Odpady to bardzo poważny problem naszych czasów. Przeciętny człowiek w ciągu

roku produkuje ok. 2m3 śmieci. Wśród tych śmieci 80% stanowią śmieci z naszych domów,

(47kg papieru, 20 kg szkła). Problemem staje się w związku z tym znaczna ilość

 odpadów pojawiająca się w okolicznych lasach, na łąkach oraz nad wodą.

 

 

„Dostaliśmy od starszych pokoleń ziemię, której nie możemy zmarnować.

Nie możemy żyć w brudzie i stosach śmieci. Tam gdzie jest czysto – jest pięknie.

Segregując odpady wytwarzamy towar i wychodzimy z nim na rynek; tym towarem

 jest czysta woda, pobocza dróg, lasy i piękne krajobrazy to nasze bogactwo.”