Zadanie

 

 

Waszym zadaniem będzie:

·       wyszukać odpowiednie informacje na temat zagrożeń jakie występują w związku z taką ilością odpadów,

·        poszukać rozwiązań jak można przeciwdziałać takiej ilości odpadów,

·       wyszukać informacji co można by było zrobić z niektórymi odpadami,

·       znaleźć definicje słowa recykling oraz opisać swoimi słowami co oznacza ,

·       przedstawić te pomysły opracowane w formie elektronicznej,

·       zadbać o szatę graficzną,

·        zwrócić uwagę na styl i jakość pracy.