START   WSTĘP   ZADANIE   PROCES   EWALUACJA   KONKLUZJA


EWALUACJA

Wykonane zadanie będzie ocenione zespołowo.
Ocena określi jakość wykonania projektu.


  POCZĄTKOWE 10pkt ROZWINIĘTE  20pkt ZAAWANSOWANE   30pkt WZORCOWE   40pkt PUNKTY
Opracowanie tematu
i dobór materiałów
Temat opracowany
pobieżnie bez szczegółów
Poprawne
i szczegółowe zrealizowanie tematu
Bogate opracowanie tematu
zawierające przykłady, grafikę, rysunki
Zaawansowane
opracowanie tematu, grafy, tabelki i wykresy
 
wartość merytoryczna,
sposób przedstawiania
informacji na dany temat
Wiadomości niezwiązane
z tematem, błędy ortograficze
Wiadomości związane
z tematem, poprawne gramatycznie.
Tekst poprawny, ładnie sformatowany,
zgodny z tematem.
Ciekawy styl pisania,
tekst związany z tematem, poprawny gramatycznie,
zachowane zasady prezentacji.
 
Poprawność prezentacji
w Power Point,szata graficzna, dobór kolorów,
sposób rozmieszczenia materiałów
na stronie
Prezentacja mało estetyczna,
źle sformatowana
Prezentacja z błędami,
działające odnośniki
do innych stron.
Ładna prezentacja, Tekst poprawnie sformatowany,
ciekawe kolory, prawidłowe rozmieszczenie
materiałów na stronie
Bardzo ładna prezentacja,
posiada przyciski, elementy graficzne, jednolite tło, stopkę i nagłówek.
Tekst jest dobrze sformatowany,
ciekawie rozmieszczony materiał na stronie.
 

PUNKTACJA

120 pkt - celujący
110-90 pkt bardzo dobry
80-60 pkt dobry
50-40 pkt dostateczny
30-10pkt dopuszczający