START   WSTĘP   ZADANIE   PROCES   EWALUACJA   KONKLUZJA


KONKLUZJA

Zadaniem uczniów było przede wszystkim zapoznanie się z procesem rozpadu i syntezy.
Dokonanie podziału organizmów ze względu na sposób ich odżywiania się. Określenie czym jest Przemiana materii, a dokładniej przemiany biochemiczne jakie zachodzą w komórkach żywych organizmów.