START   WSTĘP   ZADANIE   PROCES   EWALUACJA   KONKLUZJA


PROCES

Uczniowie dzielą się na 4 grupy trzyosobowe.
Po zapoznaniu się z rolami w każdym zespole oraz z materiałami,
uczniowie wybierają jeden zespół i realizują zadany temat
Czas realizacji - 1 miesiąc.
Termin oddania prezentacji - 12 czerwca 2006 roku.