START   WSTĘP   ZADANIE   PROCES   EWALUACJA   KONKLUZJA


WSTĘP

Niedługo będzie matura.
Każdy uczeń, który zamierza zdawać
na maturze biologię powinien zadbać o jak najlepsze przygotowanie od klasy pierwszej.
Tematem prezentacji
jest PRZEMIANA MATERII.
A dokładniej:
  • przemiany biochemiczne
    w komórkach żywego organizmu.
  • oraz różnice pomiędzy organizmami
    ze względu na sposób ich odżywiania się.