START   WSTĘP   ZADANIE   PROCES   EWALUACJA   KONKLUZJA


ZADANIE

Podstawowe zadanie to podział na 4 grupy.
 1. grupa I przedstawia organizmy
  AUTOTROFICZNE
 2. grupa II przedstawia organizmy
  HETEROTROFICZNE
 3. grupa III przedstawia pojęcia
  METABOLIZM, ANABOLIZM
 4. grupa IV przedstawia prezentację
  KATABOLIZM

Do wykonania zadania będą potrzebne źródła zawarte na stronach internetowych.
Biologia w szkole
  Heterotrofizm   Przemiana Materii   Metabolizm   Anabolizm   Synteza   Autotrofy
Poza tym należy korzystać z:
 • podręcznika od biologii do klasy I
 • encyklopedii