Przyjaciele z Europy


WebQuest
dla klas I-III gimnazjum

Autorka

Monika Rutkowska
monwika1@tlen.pl

 

 

wstęp | zadania | zasoby | ewaluacja | podsumowanie | punkty i odwołania |

 


wstęp

Czemu służy Unia Europejska? Dlaczego i w jaki sposób została stworzona? Jak funkcjonuje? Czego już dokonała dla swoich obywateli i jakie nowe wyzwania przed nią stoją? Jakie są niezbędne zmiany, które należy wprowadzić w związku z rozszerzeniem do 25 lub 30 krajów? Czy w erze globalizacji UE może skutecznie rywalizować z innymi wielkimi gospodarkami? Czy Europa może nadal odgrywać czołową rolę na arenie międzynarodowej?

Oto niektóre z pytań, na które starają się odpowiedzieć wasi koledzy mający realizować program "Przyjaciele z Europy".

 Przed wami stoi ogromne wyzwanie - stworzenie strony internetowej dotyczącej Unii Europejskiej, na której stronach znajdą się odpowiedzi na powyższe pytania.

Życzę powodzenia

koordynator programu

 

Powrót


zadania

Podzielcie się na 4 zespoły. Każdy zespół dostanie zadanie do wykonania.

      

 

   1.Opisanie historii Unii Europejskiej i przedstawienie państw  członków unii

    w szczególności:

 • historyczne korzenie UE
 • w jakim celu powstała
 • umiejscowienie  UE na mapie świata i Europy
 • tradycje, języki krajów członków UE
 • dane liczbowe o kraiach UE
 • symbole UE

      2. Utworzenie broszury na temat: Jak się wybrać się  w podróż po Europie?- poradnik

      Przy pisaniu go należy pamiętać o :

 • dokumentach niezbędnych w czasie podróży po kraiach UE
 • możliwościach podróżowania różnymi środkami lokomocji
 • dostępności przez cudzoziemców- członków UE z opieki zdrowotnej
 • wydarzeniach kulturalnych
 • atrakcjach turystycznych

    3. Napisanie artykułu na temat: Czy Unia Europejska jest w stanie konkurować z  innymi wielkimi mocarstwami?

 • zebrać informacje o gospodarce UE
 • o jej bogactwach naturalnych
 •  mocnych stronach UE
 • korzyści płynące z unii dla jej obywateli

    4. Stworzenie strony internetowej o Unii Europejskiej

 

Powrótzasoby

Podzielcie się na cztery 5 osobowe zespoły.

 

      1.zespół historyczno-geograficzny ma za zadanie:

 

 

 • zebranie materiałów dotyczących historii unii euroipejskiej
 • przedstawienie najważniejszych wydarzeń historycznych
 • zebranie podstwowych informacji o jej członkach, liczby- dane statystyczne
 • przedstawienie symboli UE
 •  
 • Opisanie zebranych materiałów
 • Wskazane jest zebranie zdjęć
 • wypiszcie wszystkie źródła z jakich korzystaliście w trakcie przygotowywania pracy.
 • Opracowane materiały wraz ze zdjęciami przekażecie grupie czwartej w formie elektronicznej

 

     2.zespół podróżników ma  przygotować poradnik

 

 Jak podróżować po Europie?

 • Zbierze materiały dotyczące niezbędnych dokumentów, o walucie, możliwościach podróżowanie samochodem lub samolotem,
 •  zbierze materiały o leczeniu w kraiach unii,
 •  najdogodniejsze terminy podróżowania  i ciekawostki turystyczne,
 • Opisze zebrane materiały w formie broszurki,
 • pamiętajcie aby broszurka miała swój tytuł i oprawę graficzną
 • wypisze wszystkie źródła z jakich korzystaliście w trakcie przygotowywania pracy.
 • Opracowane materiały wraz z broszurą przekażecie grupie czwartej

       3.zespół polityków

 • odpowie na pytanie czy UE jest w stanie skutecznie konkurować z innymi krajami
 • zbierze materiały na temat gospodarki europejskiej
 • wymieńcie się opiniami na zadany temat z kolegami w klasie
 • niech każdy przedstawi swoje argumenty
 • opracuje materiał i napisze artykuł na zadany problem na podstawie wcześniejszych opinii
 • wypisze wszystkie źródła z jakich korzystaliście w trakcie przygotowywania pracy.
 • Opracowane materiały wraz z artykułem przekażecie grupie czwartej

       4.zespól informatyków

 • na podstawie zgromadzonych materiałów przygotuje prezentację multimedialna
 • umieści ją na stronie internetowej
 • Pamiętajcie o zamieszczeniu na stronie wszystkich źródeł z jakich korzystaliście w waszej pracy

   POWODZENIA !!!

Powrótewaluacja

Każdy zespól będzie oceniony zgodnie z realizowanymi celami i przydzielonymi zadaniami. W zależności od wkładu pracy zostaniecie ocenieni. Poniżej znajdują się  kryteria oceny. Zapoznajcie się co będzie brane pod uwagę w ocenie waszej pracy.

 

Początkowe

1

Rozwinięte

2

Zaawansowane

3

Wzorcowe

4

Punkty

Opracowanie tematu i dobór materiałów.
Temat opracowany pobieżnie, bez szczegółów, brakuje źródeł
Temat opracowany dość szczegółowo, brakuje źródeł informacji
Temat opracowany szczegółowo, dołączone przykłady, podane wszystkie źródła
Temat opracowany szczegółowo, dołączone liczne przykłady, ciekawostki, podane wszystkie źródła.

1-4

Wartość merytoryczna i sposób przedstawienia informacji

 

 

Podane informacje mają niewiele lub nic wspólnego z głównym tematem. Żaden z punktów nie był poparty faktami lub danymi statystycznymi

 

Informacje klarownie nawiązują do głównego tematu. Nie ma żadnych szczegółów i/lub przykładów wspomagających zrozumienie.

Każdy ze znaczących punktów był poparty faktami, statystycznymi danymi, plakatem i/lub przykładami, ale  znaczenie kilku było wątpliwe

 

 

Podane informacje klarownie nawiązują do głównego tematu. Zawierają 1-2 wspomagających zrozumienie szczegółów i/lub przykładów.

Każdy ze znaczących punktów był w sposób właściwy poparty faktami, statystycznymi danymi, plakatem i/lub przykładami

 

Podane informacje klarownie nawiązują do głównego tematu. Zawierają kilka wspomagających zrozumienie szczegółów i/lub przykładów. Każdy ze znaczących punktów był w sposób właściwy poparty kilkoma istotnymi faktami, statystycznymi danym, plakatem i i/lub przykładami

 

1-4

 

Poprawność i jakość strony HTML.

Strona mało przejrzysta, niewłaściwy dobór kolorów, błędy w redagowaniu tekstu, utrudnione poruszanie się po stronie
Strona dość przejrzysta, niewłaściwy dobór kolorów, występują błędy w redagowaniu tekstów
Strona poprawnie zredagowana, mogą występować drobne błędy w graficznej części strony
Strona poprawnie zredagowana, przejrzysta, nie występują błędy, szata graficzna związana z tematem

1-4

 

 

Koordynacja działań i zespołowość podczas pracy nad zadaniem (umiejętność współpracy w grupie)

 

 

Całkowity brak współpracy

 

Praca indywidualna, mała kolektywność

 

Dobra wspóorganizacja pracy, wspódziałanie w grupie

 

Doskonała współpraca całej grupy


1-4

 

Opracowanie materiałów graficznych
Grafika nie współgra z tekstem lub pojawia się na chybił trafił

Grafika dobrze ilustruje tekst ale jest jej za mało , nie oddaje w pełni tekstu.

 
Grafika dobrze ilustruje tekst ale jest jej za dużo tak, że przeszkadza w czytaniu tekstu
Grafika dobrze ilustruje tekst i jest właściwe połączenie tekstu z grafiką

1-4

 podsumowanie

WyMam nadzieję, że dzięki pracy nad tym projektem przyswoiliście sobie tematyka związaną z Unia Europejską. Dzięki waszej pracy uczniowie szkoły podstawowej realizujący program Przyjaciele Europy znajdą coś ciekawego dla siebie na stronach przez Was stworzonych. Oczywiście w przyszłości ta strona będzie mogła być modyfikowana, może wykorzystacie na niej prace wykonane przez waszych młodszych kolegów.

Powrótpunkty i odwołania

W pracy mogą wam pomóc następujące adresy:

KURSY

pomocne przy tworzeniu strony internetowej


 

Powrót


Strona aktualizowana 1kwietnia 2006r.Oparta na wzorzeThe WebQuest Page