Władcy Polski z dynastii Piastów

WebQuest przeznaczony dla klasy V szkoły podstawowej

Wykonany przez

Szymona DrożdżykaWprowadzenie | Zadanie | Proces | Ewaluacja | Konkluzja | Uwagi | Źródła, zasoby


Wprowadzenie

Pierwszą dynastią panującą w Polsce jest dynastia Piastów. Według legend jej twórcą był Piast. W historii ród pojawia się za panowania Mieszka I, księcia Polan, który w X wieku przyłączył do swego państwa większość obecnych ziem polskich. Zwieńczeniem budowy państwa polskiego była koronacja syna Mieszka, Bolesława zwanego Chrobrym.

 

Wróć do początku


Zadanie

Wykonanie prezentacji multimedialnej w programie Microsoft PowerPoint dotyczącej władców Polski z dynastii Piastów.

 

Wróć do początku


Proces

Uczniowie zostają podzieleni na dwie grupy:

 • 1. Pierwsza grupa, na podstawie podręcznika do historii oraz stron WWW, tworzy prezentację, w której przedstawia sylwetki wszystkich koronowanych władców z dynastii Piastów.


 • 2. Druga grupa, na podstawie podręcznika do historii oraz stron WWW, tworzy prezentację, w której przedstawia sylwetki wszystkich władców z dynastii Piastów od Mieszka I do Bolesława Krzywoustego.


 • 3. W prezentacji należy wykorzystać obrazy Jana Matejki przedstawiające książąt i królów piastowskich.


 • 4. Pierwszy slajd powinien zawierać tytuł:
  • a) dla pierwszej grupy brzmi on: "Królowie Polski z dynastii Piastów".
  • b) dla drugiej grupy brzmi on: "Władcy Polski z dynastii Piastów od Mieszka I do Bolesława Krzywoustego".
 • 5. Kolejne slajdy powinny zawierać obrazy i krótkie opisy poszczególnych władców (w zależności od grupy).


 • 6. Slajd ostatni powinien zawierać imię i nazwisko autora prezentacji.
 •  

  Wróć do początku


  Ewaluacja

  Wymagania

  Podstawowe

  1

  Rozszerzające

  2

  Wykraczające

  3

  Punkty

   

  Ocena merytoryczna

   

  Praca zawiera podstawowe informacje tekstowe
  Praca zawiera podstawowe informacje tekstowe oraz ilustracje
  Praca zawiera podstawowe informacje tekstowe, ilustracje oraz ciekawostki
  1 - 3

   

  Prezentacja multimedialna

   

   

  Prezentacja wykonana poprawnie (kolorystyka, ułożenie poszczególnych elementów)
  Prezentacja wykonana poprawnie, zawierająca ilustracje
  Prezentacja wykonana poprawnie, zawierająca ilustracje; wszystkie elementy podlegają animacji niestandardowej
  1 - 3

   

  Zgodność historyczna

   

   

  Praca zawierająca niewielkie błędy historyczne
  Praca zawierająca dane zgodne z prawdą historyczną
  Praca zawierająca dane zgodne z prawdą historyczną, poszerzona o informacje dodatkowe, mniej znane
  1 - 3

   

  Wróć do początku


  Konkluzja

  Prezentacja multimedialna ma na celu przybliżenie wiedzy o polskich władcach piastowskich.


   

  Wróć do początku


  Uwagi

  Pracę można również w innych programach, np. w Microsoft Word.


   

  Wróć do początku


  Źródła, zasoby

  http://pinakoteka.zascianek.pl/Matejko/Poczet_1.htm

  http://pinakoteka.zascianek.pl/Matejko/Poczet_2.htm

  http://www.poczet.com/


   

  Wróć do początku

  Data ostatniej aktualizacji. Wykonano na podstawie szablonu