WŁASNOŚCI TRÓJKĄTÓW

WebQuest dla uczniów klasy V

Wykonany przez

Agnieszkę Kamińską
a.kaminska33@wp.plWprowadzenie | Zadanie | Proces | Ewaluacja | Konkluzja | Źródła, zasoby


Wprowadzenie

Większość z Was posiada w domu komputer. Chciałabym, abyście wykorzystali go do nauki i zdobywania informacji matematycznych. Prawie wszystkie informacje potrzebne do wykonania zadania znajdziecie w podręczniku do matematyki, jednak można swoją pracę urozmaicić ciekawostkami znalezionymi w internecie.Mam nadzieję, że ten sposób zdobywania wiedzy pozwoli wam łatwiej przyswoić wiedzę i na dłużej ją zapamiętać.

 

Wróć do początku


Zadanie

Waszym zadaniem będzie:

 • zebranie informacji o własnościach różnych rodzajów trójkątów;
 • opracowanie zdobytych informacji i przedstawienie ich w postaci dokumentu programu Word.

 

Wróć do początku


Proces

 1. Będziecie pracować w sześciu grupach. W każdej grupie wybierzcie lidera odpowiedzialnego za przebieg Waszej pracy.
 2. Liderzy losują jeden rodzaj trójkątów z podanych poniżej i o tym trójkącie będziecie zdobywać informacje.
  • prostokątny
  • ostrokątny
  • rozwartokątny
  • równoboczny
  • równoramienny
  • ostrokątny
 3. Mają to być informacje na temat boków, wysokości i kątów w danym trójkącie. Najlepiej jakby te informacje były poparte rysunkami.
 4. Należy również znaleść wzory na pole i obwód tych trójkątów. Omawiane wzory należy przedstawić na przykładach.
 5. Wszystkie informacje mają być zapisane w dokumencie programu Word. Oprócz tekstu mają się znaleść rysunki np. wykonane przy pomocy autokształtów

 

Wróć do początku


Ewaluacja

Wykonanie zadania

Początkowe (1 pkt.)

Rozwinięte (2 pkt.)

Zaawansowane (3 pkt.)

Wzorowe (4 pkt.)

Punkty

 

Poziom merytoryczny dokumentu

 

mało informacji
wiadomości niekompletne z rażącymi błędami marytorycznymi
wiadomości niekompletne, brak błędów merytorycznych
pełny opis, wzory przedstawione na przykładach, rysunki
1-4

 

Wykonanie dokumentu Word

 

 

dokument tylko zaczęty
dokument nieestetyczny, mało rysunków, błędy stylistyczne i ortograficzne
dokument dobrze zaprojektowany,czytelny, z rysunkami, bez błędów ortograficznych i stylistycznych
dokument bardzo dobrze zaprojektowany,czytelny, z rysunkami, bez błędów ortograficznych i stylistycznych
1-4

 

Współpraca w grupie

 

 

całkowity brak współpracy
większość pracy indywidualnej
dobra organizacja pracy grupy, współdziałanie w grupie
doskonała współpraca w całej grupie
1-4

PUNKTACJA:

12-11 - bardzo dobry

10-9 - dobry

8-6 - dostateczny

5-3 - dopuszczajšcy

2-0 - niedostateczny

 

Wróć do początku


Konkluzja

Praca nad tymi dokumentami dostarczyła Wam wiedzy na temat różnych rodzajów trójkątów. Myślę, że lepiej i na dłużej zapamiętacie tę wiedzę. Wasze prace umieścimy na gazetce w pracowni matematycznej. Tam jest dla nich godne miejsce......!!!

 

Wróć do początku


Źródła, zasoby

Pracując nad tą pracą możecie korzystać z podręczników do matematyki dla klas IV, V i VI a inne ciekawe informacje znajdziecie w Internecie.

Wróć do początku

Data ostatniej aktualizacji. Wykonano na podstawie szablonu