width=

Uogólnienie twierdzenia Pitagorasa
WebQuest

Główna

Wprowadzenie

Zadanie

Plan działania

Linkoteka

Podsumowanie

Ewaluacja

Plan działania

width= 1. Zanim przystąpicie do realizacji zadania musicie podzielić się na cztero lub pięcioosobowe zespoły.

2. Każdy zespół musi ustalić zasady pracy w grupie.

3. W każdej grupie wybierzcie koordynatora odpowiedzialnego za przebieg Waszej pracy.

4. Opracujcie plan pracy.

5. Ustalcie odpowiedzialność za realizację zadań.

6. Pracę podzielcie między siebie sprawiedliwie.

7. Każdy zespół ma do wykonania takie samo zadanie.

8. Na wykonanie zadanie macie cztery tygodnie.

9. Szukajcie ciekawych rozwiązań.

POWODZENIA !!!

początek