Uogólnienie twierdzenia Pitagorasa
WebQuest

Główna

Wprowadzenie

Zadanie

Plan działania

Linkoteka

Podsumowanie

Ewaluacja

Wprowadzenie

Słynne twierdzenie Pitagorasa dotyczące trójkąta prostokątnego wszyscy znacie.

I wersja

Jeżeli trójkąt jest prostokątny, to suma kwadratów długości przyprostokątnych jest równa kwadratowi długości przeciwprostokątnej.

a²+b²=c²

width=

II wersja (geometryczna)

Suma pól kwadratów zbudowanych na przyprostokątnych trójkąta prostokątnego jast równa polu kwadratu zbudowanego na przeciwprostokątnej tego trójkąta.

width=
strona główna, początek