width=

Uogólnienie twierdzenia Pitagorasa
WebQuest

Główna

Wprowadzenie

Zadanie

Plan działania

Linkoteka

Podsumowanie

Ewaluacja

width= Zadanie

Waszym zadaniem będzie udowodnić uogólnienie geometrycznej wersji twierdzenia Pitagorasa badając konkretne przypadki. Potrzebne dane zbierać będziecie używając Internetu.

Z zebranych i opracowanych materiałów przygotujcie prezentację w dowolnej formie. Do wykonywania obliczeń i rysunków wykorzystajcie umiejętność obsługi programów komputerowych.

Treść uogólnionej wersji twierdzenia brzmi następująco

Suma pól figur podobnych zbudowanych na przyprostokątnych trójkąta prostokątnego jest równa polu figury podobnej do poprzednich opartej na przeciwprostokątnej tego trójkąta

Wynika ono z własności figur podobnych i twierdzenia Pitagorasa.

początek