DACH ! ? Czyli ...
Kraje niemieckojęzyczne

WebQuest dla I klasy gimnazjum z j.niemieckiego

Autorka

Anna Piotrowska
anna.piotrowska1@gazeta.pl

Wprowadzenie | Zadanie | Proces | Ewaluacja | Konkluzja | Źródła, zasoby


Wprowadzenie

DACH? I wszystko jasne: D - Niemcy, A - Austria, CH - Szwajcaria. Język niemiecki jest językiem ojczystym także obywateli księstwa Lichtenstein. Ale po niemiecku mówi się również w Tyrolu Południowym we Włoszech, na niewielkich obszarach Belgii, w Alzacji we Francji, i w Luxemburgu wzdłuż niemieckiej granicy.
Czy wiecie, jakim językiem posługuje się największa część mieszkanców Unii Europejskiej? Oczywiście językiem niemieckim.

Proponuję Wam dzisiaj wirtualną wyprawę do Niemiec, Austrii, Szwajcarii i księstwa Lichtenstein. Nauka języka oraz bliskie położenie tych państw skłania do lepszego ich poznania. A więc ruszajcie i przekonajcie się sami, jak interesujące i wciągające są wirtualne podróże.

Powodzenia!

 

Wróć do początku

       


Zadanie

Podróżując poznajecie nowe miejsca, ludzi, kulturę, obyczaje. Poszerzacie swoją wiedzę, zdobywacie nowe informacje i doskonalicie posiadane już umiejętności.

Turyści przywożą ze swoich wypraw pamiątki, zdjęcia i filmy. Waszym zadaniem będzie także udokumentowanie swoich internetowych podróży. Możecie wybrać jedną z trzech form: prezentację w programie Microsoft Power Point, album lub gazetkę.

Każda praca powinna zawierać:

 • ogólne informacje o danym kraju, flagę, godło;
 • informacje o ustroju, walucie, podziale administracyjnym;
 • krótkie informacje o gospodarce;
 • informacje o położeniu geograficznym, krajach sąsiadujących;
 • informacje o stolicy, głównych miastach
 • wiadomości na temat kultury, obyczajów, ew. świąt;
 • sylwetki sławnych ludzi (malarzy, pisarzy, wynalazców, itp.), ciekawostki na ich temat;
 • stereotypy, ew. dowcipy

Opracowania powinny zawierać mapy, zdjęcia oraz komentarze do nich.

Postarajcie się, aby Wasza praca była poprawna merytorycznie, spójna i atrakcyjna graficznie. Wartość opracowania podniosą oryginalne nazwy.

 

Wróć do początku


Proces

Będziecie pracować w czteroosobowych zespołach. Skład zespołów oraz kraj, do którego wyruszycie, zostaną wyłonione w drodze losowania.

  Każdy zespół:

 1. Szuka informacji na temat danego kraju.
 2. Korzysta ze stron, które podane są w źródle lub szuka innych źródeł informacji.
 3. Opracowuje zebrane informacje - wybiera najważniejsze, najciekawsze i możliwie najkrótsze.
 4. Przygotowuje prezentację, gazetkę lub album.
 5. Prezentuje przygotowane prace na forum klasy.

Pamiętajcie, że oceniana jest również współpraca w grupie. Podzielcie zadania równomiernie pomiędzy członków zespołu. Możecie wybrać spośród siebie koordynatora i sekretarza. To ułatwi pracę.

 

Wróć do początku


Ewaluacja

Praca zespołu oceniania będzie według poniższych kryteriów i skali ocen:

Wymagania

Podstawowe

1

Rozszerzające

2

Dopełniające

3

Wykraczające

4

Punkty

 

Wartość merytoryczna

 

Pobieżne informacje. Nieciekawe zdjęcia.
Wyczerpujące informacje. Adekwatne do treści zdjęcia.
Szczgółowe informacje. Ciekawe zdjęcia.
Bardzo szczegółowe informacje. Interesujące zdjęcia, ciekawostki.
1-4

 

Sposób przedstawienia informacji

 

 

Praca mało czytelna. Brak spójności logicznej. Informacje chaotyczne.
Praca dość czytelna. Zachowany ciąg logiczny.
Praca czytelna.Informacje uporządkowane. Ciekawy projekt
Praca wzorowa pod względem czytelności i ciągłowości informacji. Interesujacy sposób prezentacji materiału.
1-4

 

Estetyka, pomysłowość wykonania pracy

 

 

Praca mało estetyczna. Tekst urywany, błędy gramatyczne i ortograficzne, zły dobór czcionki i kolorów.
Praca estetyczna. Nie zwiera błędów. Ciekawa oprawa graficzna.
Praca bardzo estetyczna. Nie zawiera błędów. Ładna oprawa graficzna.
Praca bardzo estetyczna i oryginalna, dopracowana bardzo szczegółowo. Bez błędów. Grafika na wysokim poziomie.
1-4

 

Umiejętność współpracy w grupie

 

Brak współpracy w grupie.
W przeważającej części praca indywidualna.
Dobra współpraca w grubie.
Doskonała współpraca w grupie.
1-4

Skala ocen

16 celująca
13,5-15,5 bardzo dobra
11,5-13 dobra
7,5-11 dostateczna
4,5-7 dopuszczająca
0-4 niedostateczna

 

 

Wróć do początku


Konkluzja

Mam nadzieję,że dzięki pracy nad tym projektem utrwaliliście i poszerzyliście swoją wiedzę na temat krajów niemieckojęzycznych. Wykonane przez Was prace są wspaniałą pamiątką z wirtualnej podróży dla Was i waszych kolegów.

Wróć do początku


Źródła, zasoby

W pracy możecie wykorzystać następujące strony internetowe:

NIEMCY 

Wróć do początku

Data ostatniej aktualizacji. Wykonano na podstawie szablonu