ORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE
GRY "KWADRANT"

WebQuest dla uczniów szkół podstawowych

Wykonany przez

MARIA PAWŁOWSKA
mariap@autograf.pl

WSTĘP | ZADANIE | PROCES | EWALUACJA | UWAGI | ŹRÓDŁA


WSTĘP

"Trzeba, żeby się dzieci uczyły
igrając i swawoląc, a do nas
należy takie im podawać zabawki,
takiemi je tylko rzeczami zajmować,
w takie miejsca naprowadzać,
gdzie się mogą nauczyć, czego żądamy."

Jędrzej śniadecki, 1805r.


W czasie gier i zabaw jest wiele sposobności do organizowania współdziałania i współzawodnictwa. Jedną z nich jest zorganizowanie i przeprowadzenie gry.
Gry i zabawy, w różnych odmianach, są podstawową i dominującą formą działalności dzieci oraz przejawem aktywności i pasji działania. Obok nauki i pracy stanowią jedną z głównych elementów procesu wzrastania i przygotowania WAS do dalszego życia.[1]

 

Wróć do początku


ZADANIE

Zadaniem klasy jest zorganizowanie i przeprowadzenie zawodów szkolnych w "Kwadranta", oraz ogłoszenie winików na tablicy szkolnej. 

Wróć do początku


PROCES

Podzielcie się na dwie grypy. W każdej grupie wybierzcie "pzewodnika" odpowiedzialnego za przebieg Waszej pracy.

 1. Grupa plastyczna przygotowuje:
  - plakat informacyjny o zawodach
  - przygotowuje kolejne numerki dla uczniów
  - informacje o zakonczonych zawodach

 2. Grupa sędziowska:
  - czuwa nad poprawnym przebiegiem gry
  - mierzy czas
  - liczy punkty

 

Wróć do początku


EWALUACJA

Praca będzie oceniana zespołowo. Każdy uczeń w zespole otrzyma taką samą ocenę. A oto kryteria tej oceny:

 1. Grupa plastyczna:
  - plakat informujący o terminie i miejscu zawodów - 2pkt
  - przedstawienie wyników klasyfikacji na tablicy szkolnej - 2pkt
  - dobra organizacja pracy grupy, współdziałanie w grupie - 2pkt
  - przygotowanie kolejnych numerków dla zawodników - 2pkt

 2. Grupa sędziowska:
  - wytyczenie boiska do gry - 2pkt
  - prawidłowe sędziowanie podczas gry - 2pkt
  - kontrolowanie czasu i punktacji gry - 2pkt
  - dobra organizacja pracy grupy, współdziałanie w grupie - 2pkt


 3. Punktacja
  8 punktów - celujący
  7 - 6 punktów - bardzo dobry
  5 - 4 punktów - dobry
  3 punktów - dostateczny
  2 -1 punktów - dopuszczający
  0 punktów - niedostateczny

 

Wróć do początku


UWAGI

W razie jakichkolwiek trudności proszę zgłaszać się do nauczyciela wychowania fizycznego.


 

Wróć do początku


ŹRÓDŁA

Mała Encyklopedia Sportu. Praca zbiorowa pod red. Leszka Bednarskiego wyd. Sport i Turystyka , Warszawa 1985r
[1] - Trześniowski R. "Zabawy i gry ruchowe" Wydawnictwa szkolne i pedagogiczne, Warszawa 1995 r.


 

Wróć do początku

Data ostatniej aktualizacji. Wykonano na podstawie szablonu