Instrukcja dla ucznia

 Góra

Wprowadzenie (Wstęp)

Zadanie

Proces

Ewaluacja

Konkluzja

ew. uwagi

Bibliografia