WebQuest dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej

Wprowadzenie

Trauma drugiej wojny światowej wymusiła refleksję nad kondycją moralną człowieka. W celu zapobieżenia przedmiotowemu traktowaniu w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonym wypracowano Powszechną Deklaracją Praw Człowieka. Specyfiką Deklaracji jest brak zawarcia w niej uzasadnienia praw przysługujących jednostce. Wydawać mogłoby się, że jest to wada, jednak był to zabieg celowy. Uznano bowiem, że godność osobowa człowieka nie może zależeć od stopnia jej uzasadnialności. Godność przyjęto jako fundament określający sposób odnoszenia się do człowieka, który powinien być uznawany bezwzględnie i bezwarunkowo.

Niestety nadzieje pokładane w mądrości ludzi i umiejętności wyciągania wniosków z tragicznych wydarzeń okazały się płonne. Niebawem świat przedzieliła żelazna kurtyna, za którą kontynuowano proces tworzenia „nowego” człowieka i społeczeństwa. Skutek okazał się bardziej tragiczny niż podejrzewano. W głośnej książce „Czarna księga komunizmu” autorzy ocenili liczbę ofiar różnych wersji tego systemu na 100 mln.

Po wydarzeniach początku lat dziewięćdziesiątych, gdzie w dużej mierze pokojowo rozstaliśmy się utopią społeczeństwa socjalistycznego znów nastał czas nowych nadziei i marzeń.

Mieszkańcy Europy, świadkowie i uczestnicy bezkrwawych rewolucji momentalnie pozbawieni zostali jednak złudzeń. Woja w byłej Jugosławii obudziła najgorsze demony. Naszą porażką było to, że posiadając wszelkie środki potrzebne do wymuszenia zawieszenia broni przez wiele miesięcy biernie przyglądaliśmy się dokonywanym maskarom. Wielce wymowne były doniesienia, że z satelity dostrzeżono koncentrację ludności na jednym ze stadionów, a potem zmniejszenie liczby osób przy jednoczesnym zaobserwowaniu dziwnych prac wykonywanych za pomocą buldożerów.

Prawie w tym samym czasie przy całkowitej bierności doszło do niewyobrażalnego ludobójstwa w Ruandzie. François Mitterrand miał powiedzieć: „... w tego typu krajach, do ludobójstwa nie przywiązuje się aż takiego znaczenia”, a w administracji Clintona zakazano używania słowa ludobójstwo na afrykańskie wydarzenia.

XXI wiek nie będzie żadnym przełomem. Ludobójstwo znów stało się faktem. Niestety krzyk tysięcy ofiar wojny domowej w Sudanie praktycznie do nas nie dociera. Niniejszy WebQuest ma na celu zapoznanie Cię z sytuacją w prowincji Sudanu Darfurze i ustalenie sposobów działania dostępnych dla każdego z nas.

Valid XHTML 1.0! Valid CSS!