WebQuest dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej

Zadanie

Wyobraź sobie, że pracujesz w kancelarii prezydenta RP. Od wielu miesięcy przychodzą petycje w sprawie Darfuru. Prezydent powierzył Ci zadanie polegające na zapoznanie się sytuacją w tej części świata. Masz przygotować prezentację w Power Point, w której przedstawisz mu na czym polega problem. Dodatkowo w celu zadbania o właściwy wizerunek otoczenia prezydenta musisz zawrzeć w niej wskazówki działań, które mogą być podjęte przez każdego obywatela.

Valid XHTML 1.0! Valid CSS!