Konkluzja WebQestu lub Strona domowa Anny Kowalskiej

Konkluzja, Podsumowanie

Dzięki projektowi dzieci poznały legendy warszawskie i miejsca w Warszawie związane z tymi legendami. Nauczyły się pracy w grupie oraz zdobyły umiejętności potrzebne do wyszukiwania informacji.

 

Wróć na pocz±tek