Ewaluacja WebQestu lub Strona domowa Anny Kowalskiej

Ewaluacja

czyli ocena Waszej pracy.

Wymagania

Podstawowe

2

Rozszerzaj±ce

4

Dopełniaj±ce

6

Wykraczaj±ce

8

Punkty

 

Zdobyta wiedza

 

Umiesz wymienić legendy związane z Warszawą
Umiesz opowiedzieć wybraną legendę
Kojarzysz miejsca z legendami
Umiesz barwnie opowiedzieć legendy
2-8

 

Sposób przedstawienia informacji

 

 

Wykonujesz rysunek
Umieszczasz na rysunku jak najwięcej szczegółów dotyczących legendy
Włączasz się w projekt plakatu
Redagujesz notatkę do gazetki szkolnej
2-8

 

Praca w grupie

 

 

Mało angażujesz się w pracę grupy
Starasz się pomóc, ale nie realizujesz własnych pomysłów
Twoje pomysły zyskują akceptację grupy
Kierujesz pracą grupy
2-8

 

Skala ocen

Ilo¶ć punktów

celuj±cy

23-24

bardzo dobry

20-22

dobry

16-19

dostateczny

13-15

dopuszczaj±cy

10-12

niedostateczny

0 - 9

 

Wróć na pocz±tek