Proces WebQestu lub Strona domowa Anny Kowalskiej

 

Proces

  1. Dzielimy się na 4 grupy
  2. Wybieramy lidera w każdej z grup
  3. Lider losuje legendę do opracowania
  4. Wyszukujemy tekst wybranej legendy
  5. Poszukujemy ilustracji, zdjęć miejsc w Warszawie związanych z daną legendą
  6. Wykonujemy rysunek dotyczący danej legendy
  7. Zdobyte informacje, rysunki umieszczamy na plakacie
  8. Propozycje grup do strony gazetki szkolnej

 

 

Wróć na pocz±tek