Zadania WebQestu lub Strona domowa Anny Kowalskiej

Zadanie

Podzielcie się na 4 grupy robocze i w każdej wybierzcie lidera. Liderzy wylosują tematy dla każdej z grup.Po wylosowaniu tematu każda grupa musi wykonać następujące zadania:

 

Wróć do pocz±tku