.

Wielcy – zapomniani:

Antoni Kuźniarski – twórca Biblioteki w Latowiczu

 WebQuest

Dla uczniów gimnazjum (klasa 1-3) do realizacji na lekcji edukacji regionalnej lub godzinie wychowawczej.

Autor: Zygmunt Tomasz Gajowniczek, e-mail: latowicz@op.pl

 

 

Latowicz-Warszawa 2007r.

 

Wprowadzenie | Zadanie | Proces | Ewaluacja | Konkluzja | Uwagi | Źródła, zasoby


 


Wprowadzenie

 

Czytanie książek jest nie tylko ogromnie ważną umiejętnością, która pozwala na:

·        zdobywanie wiedzy

·        rozwijanie wyobraźni

·        wzbogacanie Twojego słownika i umiejętność wypowiedzi.

·        kształtowanie światopogląd.

·        naukę języków obcych,

lecz przede wszystkim umiejętnością dającą wielką przyjemność i rozrywkę samą w sobie.

W naszej Małej Ojczyźnie – Gminie Latowicz (powiat miński woj. mazowieckie, 75 km na wschód od Warszawy) od bardzo dawna zdawano sobie z tego sprawę. Już w XIX wieku została założona Biblioteka Publiczna przez Antoniego Kuźniarskiego.

 

 

W 1891r. Antoni Kuźniarski założył bibliotekę, którą prowadził do 1945r. Książki zakupywał z własnych funduszy i wypożyczał bezpłatnie mieszkańcom powiatu mińskiego. Wielkość biblioteki oszacowano w 1946r. na 7000 tomów. Jakie miało to znaczenie dla regionu, Jaka była to biblioteka? Jakie zbiory zawierała? Jak oddziaływała na miejscową ludność? Czy była duża i bogata? W jaki sposób jeden człowiek wykonał tak ogromną pracę? Czy jego działalność może nadal odgrywać jakąś szczególną rolę w lokalnej społeczności?

            Okazuje się, że znalezienie odpowiedzi na te pytania nie jest sprawą tylko dla wtajemniczonych. Jest o wiele łatwiejsze, niż się może wydawać. Przyjrzy się temu bliżej i weź udział w naszym programie webquest pt.: ”Wielcy – zapomniani: Antoni Kuźniarski – twórca Biblioteki w Latowiczu.” Webquest ten przeznaczony jest dla uczniów gimnazjum wszystkich klas. Wszelkie uwagi proszę kierować do autora na adres latowicz@op.pl

 

Wróć do początkuZadanie

 

Waszym zadaniem jest dokonanie kwerendy informacji zawartych w Internecie na temat Antoniego Kuźniarskiego oraz wartości czytania książek, a następnie opracowanie krótkiego, ale ciekawego materiału informacyjnego, np. w postaci ulotki, folderu, promującego czytanie, biblioteki w regionie oraz przedstawiającego postać twórcy pierwszej miejscowej biblioteki w Latowiczu.

 

Aby ułatwić Wam pracę zamieszczam poniżej linki do stron poświęconych tej tematyce:

Strona o antonim Kuźnairskim: http://www.republika.pl/antonikuzniarski

Biografia Antoniego Kuźniarskiego na stronie: http://www.szkolnictwo.pl

Informacja encyklopedyczna w Wikipedii http://wikipedia.org.pl

Portret A.Kuźniarskiego na stronie http://www.polska.pl

Nota biograficzna opracowana w 2001r. na http://www.republika.pl/edukacjaregionalna

Publikacja monograficzna wydana w 2003r. na http://www.publikacje.edu.pl

Strona o Bibliotece Latowicz: http://www.republika.pl/bibliotekalatowicz

 

Aby wzbogacić zebrany przez was materiał dołóżcie starań i:

- opracujcie materiały graficzne (własne szkice, rysunki, zdjęcia)

- przeprowadźcie na ten temat wywiady z najstarszymi mieszkańcami regionu

- wykonajcie fotografie bibliotek oraz miejsc związanych z Antonim Kuźniarskim oraz jego dziełem (wiele książek zgromadzonych przez A.Kuźniarskiego zostało do dziś zachowanych w Gminnej Bibliotece w Latowiczu).

Rezultatem Twej pracy ma być interesująca ulotka lub folder, który powielicie na xero i rozdacie mieszkańcom Gminy Latowicz.

 

Wróć do początkuProces

 

Podzielcie się na zespoły 3-4 osobowe i wykonajcie podane niżej kolejne kroki projektu. Każda grupa chociaż ma do wykonania te same punkty, jednak może zrobić je na wiele różnych sposobów i ma szanse dotrzeć do nowych, nieznanych innym materiałów. Każdy ma zatem szanse wnieść własny wkład w rozwój wiedzy o naszym regionie. Wykorzystaj to, bo może się okazać że jest to jedyna i niepowtarzalna szansa.

Kolejne kroki:

 1. Dokonaj analizy materiałów poświęconych Antoniemu Kuźnairskiemu, bibliotece w Latowiczu i czytaniu książek, zawartych w zasobach internetowych [ linki do nich zamieszczono w punkcie zadanie oraz źródła i zasoby, ale możesz też wykorzystać wyszukiwarki internetowe].

 2. Zgromadź w oddzielnym folderze pt. „teksty” materiały pisane z Internetu.

 3. Zgromadź w oddzielnym folderze „grafika” materiały ilustracyjne z Internetu

 4. Wybierz się na wycieczkę w teren, zrób fotografie. Zacznij od udania się na cmentarz, gdzie znajduje się grób twórcy biblioteki, odnajdź dom Antoniego Kuźniarskiego i piwnicę, w której w latach 1939-1945 ukrył księgozbiór, udaj się też do biblioteki i sfotografuj kilka książek.

 5. Zeskakuj zebrane przez Ciebie w terenie materiały graficzne i wprowadź do folderu „grafika”.

 6. Przeprowadź wywiady z najstarszymi mieszkańcami (tu znajdziesz zasady przeprowadzania wywiadu) oraz rozmowę z bibliotekarzem Biblioteki w Latowiczu na temat antoniego Kuźniarskiego i jego działalności. Wywiad należy utrwalić w postaci tekstu pisanego, fotografii, nagrania audio lub video.

 7. Wprowadź zgromadzone przez ciebie materiały do komputera do nowo utworzonego folderu „wywiady”

 8. Mając zgromadzone materiały zgrupowane w folderach: teksty, grafika, wywiady przystąp do utworzenia ulotki lub folderu. W tym celu: dokonaj segregacji materiału pamiętając o tym do kogo folder jest skierowany, co zrobić aby był ciekawy, jakie informacje warto podać, co każdy mieszkaniec Gminy Latowicz powinien wiedzieć o Antonim Kuźniarski, początkach biblioteki i czytaniu książek, jakie informacje o bibliotece w Latowiczu mogą być przydatne mieszkańcom gminy.

 9. Opracowany materiał (gotowy folder) oddacie nauczycielowi do sprawdzenia, a po  sprawdzeniu będziecie mogli powielić go na xero i rozdać mieszkańcom. Powodzenia!

 

Wróć do początkuEwaluacja

 

Wykonane zadanie zostanie ocenione zespołowo. W ocenie zostaną wzięte pod uwagę następujące aspekty:

Oceniane aspekty

Punktacja

 1. Jakość i różnorodność zamieszczonych w ulotce/folderze materiałów

1-4

 1. Czytelność i przejrzystość ulotki

1-4

 1. Czy ulotkę/folder można złożyć zgodnie z planem podjętym przez grupę bez załamań w środku tekstu.

1-4

 1. Poprawność językowa

1-4

 1. Szata graficzna, dobór rysunków, rozmieszczenie materiałów

1-4

 1. Konstrukcja strony tytułowej (tytuł, logo)

1-4

 1. Czy podano informacje o autorach ulotki

1-4

 1. Czy podano ważne i niezbędne dla mieszkańców informacje (np. adres biblioteki, telefon, stronę internetową, e-mail do biblioteki).

1-4

 

 

Oceny

Ocena

Punkty

Celująca

31-32

Bardzo dobra

25-30

Doba

21-25

Dostateczna

16-20

Dopuszczająca

11-15

Niedostateczna

0-10

 

Wróć do początkuKonkluzja

 

Z odrobiną dobrych chęci można dokonać wiele ważnych rzeczy, które dają wiele satysfakcji i zadowolenia. Dzisiejszy dzień – współczesność, opiera się na przeszłości. Myśląc przyszłościowo, nie sposób nie oprzeć się na tym, co było, czy umniejszać rangi dokonań naszych przodków, bo z ich pracy wynikają możliwości naszych działań. Wskrzeszając pamięć o wielkich dokonaniach naszych przodków nie tylko wyrażamy w ten sposób nasz szacunek do nich i do przeszłości, lecz także dajemy pełny wyraz naszej dojrzałości społecznej, mając uzasadnioną nadzieję, że o nas i naszej pracy też zostanie zachowana pamięć potomnych.

"Szukajcie prawdy jasnego płomienia!

Szukajcie nowych nie odkrytych dróg…

Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy,

Choć macie sami doskonalsze wznieść,

Na nich się jeszcze święty ogień żarzy

I miłość ludzka stoi tam na straży,

I wy winniście im cześć!" - A.Asnyk


 

Wróć do początkuUwagi

 

Zapewne zwróciliście uwagę, że Gminna Biblioteka Publiczna w Latowiczu od momentu przekazania książek przez Antoniego Kuźniarskiego Gminie Latowicz w 1945r. do ok. 1955r. słusznie nosiła imię A.Kuźniarskiego, a następnie władze w okresie PRL zrezygnowały z tego. Do chwili obecnej imię biblioteki nie zostało oficjalnie przywrócone. Czy nie uważasz tego, za niestosowne? Zapewne zauważyłeś,  że w tej sytuacji Twoja praca jest szczególnie ważna! Czy Ty pamiętałeś, aby na swojej ulotce umieścić pełną nazwę biblioteki? Pamiętaj, Ty też możesz wiele dokonać dla swojej Małej Ojczyzny!

 

 

Wróć do początkuŹródła, zasoby

 

Internet

Strona o Antonim Kuźnairskim: http://www.republika.pl/antonikuzniarski

Biografia Antoniego Kuźniarskiego na stronie: http://www.szkolnictwo.pl

Informacja encyklopedyczna w Wikipedii http://wikipedia.org.pl

Portret A.Kuźniarskiego na stronie http://www.polska.pl

Nota biograficzna opracowana w 2001r. na http://www.republika.pl/edukacjaregionalna

Publikacja monograficzna wydana w 2003r. na http://www.publikacje.edu.pl

Strona o Bibliotece Latowicz: http://www.republika.pl/bibliotekalatowicz

 

Książki

 • Gajowniczek Z., 2003. Antoni Kuźniarski - człowiek i jego dzieło. Gminna Biblioteka Publiczna w Latowiczu im. Antoniego Kuźniarskiego. Latowicz-Wielgolas. ISBN 83-921007-9-4.

 • Koniński K.L. 1938. Pisarze ludowi – wybór pism i studium o literaturze ludowej, T.1. Lwów ss.314-315.

 

Prasa

 • Bratny St., Srebrny wawrzyn w chłopskiej chałupie. 3000 książek Antoniego Kuźniarskiego – gospodarza na 2 hektarach [w:] Express Poranny, 1935, nr 93, ss: 1, 3.

 • Duninowa C., Kuźniarski Antoni [w:] Polski Słownik Biograficzny T. XVI, Państwowa Akademia Nauk Instytut Historii, s 328

 • Gajowniczek Z., 1999. Sławni ludzie i najstarsze rodziny Latowicza [w:] Dzieje Latowicza, ss. 297-298, Latowicz.

 • Gajowniczek Z, 2003. Antoni Kuźniarski - człowiek i jego dzieło. Gminna Biblioteka Publiczna w Latowiczu im. Antoniego Kuźniarskiego. [w:] Publikacje edukacyjne – materiały dydaktyczne dla nauczycieli 2004/2005, nr 3, ISSN 1730-850X., publikacja nr 1193.

 • Gajowniczek Z. 2004. Antoni Kuźniarski - Laureat Srebrnego Wawrzynu  [w:] Uczymy ciekawie - biuletyn dla nauczycieli, rok 2004, Volumin II, ISBN 83-921007-1-9, ss. 51-53.

 • Gajowniczek Z., 2006. Antoni Kuźniarski [w:] Wirtualny przewodnik nauczyciela, pozycja 12340.8 Mawi & Gazeta szkolna, edycja 3.

 • Gajowniczek Z., Sławni Latowiczanie – Antoni Kuźniarski [w:] Zeszyty Historyczne Latowicza, 1999, nr 1, część 2, s. 33-34.

 • Gdzie moje książki [w:] Ilustrowany kurier codzienny z dnia 16.03.1934r., s.2

 • Głosy czytelników – zjazd pełnomocników powiatowych Czytelnika w Warszawie [w:] Książka i kultura – miesięcznik informacyjno-instrukcyjny spółdzielni wydawniczej „Czytelnik” Warszawa 1946 (rok 11), nr 1-3 styczeń-marzec, s. 20,

 • Kotarska E., Pionier czytelnictwa wiejskiego [w:] Bibliotekarz – czasopismo poświęcone sprawom bibliotek i czytelnictwa wydane przez stowarzyszenie bibliotekarzy polskich oraz bibliotekę publiczną m st. Warszawy, 1955r. rocznik XXII, Warszawa ss. 242-244

 • Księga Adresowa, 1929r. Hasło Latowicz.

 • Ruch bibliofilski [w:] Silna Rerum – miesięcznik towarzystwa miłośników książki, Kraków 1927r. 6/7 t.3, ss. 110-111.

 • Zwierz K., O Bibliotece Antoniego Kuźniarskiego w Latowiczu [w:] Jutrzenka – Pismo Uczniów Państwowego Seminarium Nauczycielskiego Męskiego w Siennicy, Siennica 1927, rok IX, nr 2 (52) luty, ss. 14-15.

 

Wróć do początku


Data ostatniej aktualizacji : 11 listopada 2007r. Wykonano na podstawie szablonu

Zygmunt Tomasz Gajowniczek, e-mail: latowicz@op.pl