Ewaluacja

Praca będzie oceniana zespołowo, a oto kryteria tej oceny:

Wykonanie zadania Źle (0pkt) Słabo(1pkt) Dobrze (2pkt) Celująco (3pkt)
Gromadzenie informacji Za mało wyczerpujące informacje z rażącymi błędami merytorycznymi temat zrealizowany w pełni, brak błędów merytorycznych niekompletne dane temat zrealizowany w pełni, brak błędów merytorycznych, wyczerpujące informacje przygotowane
Wykonanie prezentacji multimedialnej brak prezentacji prezentacja wykonana nieestetycznie, źle sformatowana, zawiera błędy stylistyczne i ortograficzne prezentacja ciekawa graficznie, dobry dobór kolorów, bez błędów ortograficznych i stylistycznych prezentacja bardzo dobrze zaprojektowana i wykonana, atrakcyjna wizualnie, bez błędów ortograficznych i stylistycznych
Prezentacja słowna na forum klasy brak prezentacji sprawozdawca nie orientuje się w temacie, plącze się prosi o pomoc członków grupy dobrze zaprezentowane zadanie bardzo dobrze zaprezentowany temat
Współpraca w grupie całkowity brak współpracy większość pracy indywidualnej dobra organizacja pracy w grupie, współdziałanie w grupie doskonała współpraca w całej grupie

Skala oceniania

Punkty Ocena
12                         celująca                                      
10 - 11 bardzo dobra
8 - 9 dobra
6 - 7 dostateczna
4 - 5 dopuszczająca
0 - 3 niedostateczna

 

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ