Konkluzja

Fundusze inwestycyjne są jedną z form lokowania wolnych środków finansowych. Mają dużo zalet. Ciągle poszerzają swoją ofertę, dostosowując ja do potrzeb inwestorów i możliwości rynku. Zapewniają duże bezpieczeństwo lokat i stopę zwrotu przewyższającą poziom inflacji. Ich działalność jest kontrolowana przez KPW i G. Są stoŹsunkowo nowym produktem na rynku polskim i warto poświęcić im nieco uwagi. Zwłaszcza, że świadczą także dodatkowe usługi na rzecz uczestników np. prowadzą indywidualne konta emerytalne.


POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ