Proces


1.Będziecie pracować w 4 grupach pięcioosobowych. Proszę by każdy w grupie pełnij jakąś rolę. Należy na wstępie określić lidera, sekretarza, sprawozdawcę oraz inne role, jakie będziecie pełnić.

2. Wskazanie możliwości inwestowania wolnych środków finansowych Badając w co inwestują Polacy, należy zapoznać się z możliwościami lokowania wolnych środków finansowych. W ramach pracy zespołowej należy tak zbierać dane, aby uzyskać informację dotyczącą dostępności, minimalnych kwot potrzebnych na daną inwestycję, ryzyka i ewentualnych zysków z nią związanych.

Przy realizacji tego zadania przydatne mogą okazać się informacje zawarte podręczniku jak i na stronie WWW.

Zał 1
http://www.nbportal.pl/library/pub_auto_B_0010/KAT_B4186.PDF
http://www.nbportal.pl/library/pub_auto_B_0007/KAT_B3634.PDF

3. Określenie istoty działania funduszy inwestycyjnych

Umiejętne lokowanie środków finansowych wymaga dużej wiedzy o rynku kapitałowymi ciągłego monitorowania sytuacji.

Aby ułatwić posiadaczom gotówki inwestowanie wolnych środków finansowych, już w latach 20. ubiegłego stulecia powołane zostały do życia w USA tzw. fundusze inwestycyjne. W Polsce pierwszy fundusz powstał dopiero w 1992r. a już obecnie na rynku mamy 19 TFI, które zarządzają 142 funduszami

Waszym zadaniem będzie określenie istoty działania funduszy inwestycyjnych, a mianowicie:

Zadanie to zrealizujcie przy pomocy materiałów zawartych w podręczniku

Dostępny w Internecie

http://www.nbportal.pl/pub/auto/B/0001/KAT_B2135.PDF http://www.nbportal.pl/library/pub_auto_B_0010/KAT_B4188.PDF http://www.nbportal.pl/library/pub_auto_B_0003/KAT_B3968.PDF

4. Analiza danych dotyczących funduszy inwestycyjnych Waszym zadaniem będzie podjęcie decyzji dotyczącej wyboru funduszu inwestycyjnego na podstawie analizy danych (załącznik 2 i załącznik 2cd), zwracając uwagę na:

5. Zalety funduszy inwestycyjnych Wasza grupa ma określić czy warto inwestować w fundusze i jakie są zalety lokowania środków w fundusze inwestycyjne? Załącznik 3

6.Każda grupa ma przygotować prezentacje swoich działań w PowerPoincie.

Następnie sprawozdawcy omówią zrealizowane zadania.


POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ