Wprowadzenie


Podczas realizacji tego WebQuesta zapoznacie się z możliwościami inwestowania wolnych środków finansowych.

"Prawie 70% Polaków zarabia trzy razy mniej niż przeciętny Europejczyk. Unijny poziom życia osiągniemy najwcześniej za 20 lat." Mimo posiadania z reguły niewielkich zasobów finansowych każdy z nas stara się wygospodarować jakieś środki, które mógłby odłożyć, zaoszczędzić. Jedni chcą w len sposób zgromadzić pieniądze na letni wypoczynek, na zakup jakiegoś dobra, inni odkładają na "czarną godzinę", jeszcze inni myślą o swojej przyszłej emeryturze.

Wszyscy chcieliby, znaleźć sposób na pomnożenie swoich funduszy, a przynajmniej mleć gwarancję, że odłożone środki nie stracą swojej realnej wartości. Już nie zadowala nas odkładanie gotówki, coraz częściej szukamy możliwości inwestowania swoich pieniędzy.

Jesteśmy biedni, ale nie bez szans. Jak powiedział pewien ekonomista "mniej zamożni naśladują tych bogatszych w sposobach zdobywania i pomnażania kapitałów, i robią to z większą od swoich nauczycieli determinacją." 1

Na dzisiejszej lekcji poznamy nieco bliżej jedną z propozycji inwestycyjnych.

 

1.  E. Wesołowska. R. Pisera. Polaków portfel własny. " Newsweek Polska" 2004 nr 2 s. 10
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ